Utveksling (delstudier) høyere utdanning

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.05.2019
Studieoppholdet må være forhåndsgodkjent av det norske lærestedet ditt.

Som regel henter vi automatisk inn bekreftelse på at delstudiet ditt er forhåndsgodkjent. I noen tilfeller må du likevel sende inn dokumentasjon.

Hvis du skal betale skolepenger til det utenlandske lærestedet, må du legge ved dokumentasjon på dét.

Tilleggslån til skolepenger

Du kan få et tilleggslån til skolepenger på inntil 101 800 kroner, hvis du skal betale mer i skolepenger enn de ordinære satsene for støtte til dekking av skolepenger.

Hvis du velger å søke om "stipend og maksimalt lån" i søknaden, søker du automatisk om dette lånet. Hvis du ikke ønsker tilleggslånet, må du velge "stipend og begrenset lån" i søknaden og selv skrive inn hvor mye du ønsker å låne.

Gå til søknaden