Vilkår for foreldrestipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Får du barn mens du er i utdanning, kan du få foreldrestipend. Det gjelder både ved fødsel og adopsjon.

Både mor og far kan få foreldrestipend, men de kan ikke få det samtidig.

Alle vilkårene som listes opp nedenfor, må være oppfylt for at du skal kunne få foreldrestipend.

Vilkår for foreldrestipend

  • Du må ha opptak som elev eller student i en godkjent utdanning. Det er unntak for studenter som får barn etter at de har fullført en grad.
  • Du har hatt rett til lån og stipend i en opptjeningstid på de siste 4 månedene før fødselen eller adopsjonen.Det er ikke et krav at du må ha mottatt lån eller stipend.
  • Du bor sammen med barnet.
  • Din ektefelle/samboer får ikke foreldrestipend
  • Din ektefelle/samboer tar ikke samtidig ut foreldrepenger fra Nav
Les om unntak fra opptjeningstiden og spesielle ordninger i §§ 36 og 37 i forskriften om utdanningsstøtte.

Foreldrepenger fra Nav

Hvis ektefellen eller samboeren din får foreldrepenger fra Nav, kan det påvirke hvor mye foreldrestipend du får. En eventuell reduksjon / tap av foreldrestipend gjelder bare i den perioden han eller hun mottar foreldrepenger fra Nav.

Hvor stor gradering tar han/hun ut i foreldrestipend fra Nav?
Hvor mye du i foreldrestipend fra Lånekassen
i samme periode
100 % gradering/fulle foreldrepenger Får ikke foreldrestipend (0 %)
50–99 % graderte foreldrepenger Halvt foreldrestipend (50 %)
0 - 49 % graderte foreldrepenger Fullt foreldrestipend (100 %)

Eksempel: Du får foreldrestipend de første ti ukene av perioden. Etterpå tar ektefellen eller samboeren din ut fire uker foreldrepermisjon med 100 prosent foreldrepenger fra Nav. I disse fire ukene får ikke du foreldrestipend. Når ektefellen/samboeren din går tilbake i jobb, kan du få fullt foreldrestipend igjen.

Fikk du barn etter at du ble ferdig med graden din?

Hvis du får barn innen sju måneder etter at du har fullført en grad i høyere utdanning eller en utdanning på fagskole, kan du fortsatt få foreldrestipend.

Det er likevel et krav at du må ha vært i utdanning og hatt rett til støtte i fire måneder rett før du fullførte utdanningen.  

Gjelder dette for deg, må du sende en søknad om foreldrestipend, selv om du ikke har søkt om vanlig lån og stipend først.

Du finner mer informasjon i § 37 i forskrift om utdanningsstøtte.