Forsinkelse, avbrudd og andre endringer

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Endringer som for eksempel flytting, avbrudd i utdanningen eller stryk til eksamen, kan bety at du skal ha mer eller mindre penger fra Lånekassen.

Hvis du ikke melder fra om endringer, kan du i noen tilfeller gå glipp av penger. I andre tilfeller vil du få mindre penger etter en endring, men det er din plikt å melde fra likevel.

Du må melde fra til Lånekassen dersom du

  • avbryter utdanningen
  • tar pause i utdanningen 
  • skifter lærested 
  • endrer den faglige planen
  • flytter fra eller tilbake til foreldrene dine
  • endrer sivilstand

Du kan enkelt melde fra om endringer på Dine sider.

Skal du bytte lærested, må du i tillegg sende en ny søknad.

Syk eller gravid?

Skyldes avbruddet eller pausen at du ble syk eller gravid, bør du lese om sykestipend og foreldrestipend ved fødsel.

Hva skjer om jeg ikke melder fra om endringer?

Hvis du ikke melder fra om endringer, eller gir feil opplysninger, kan Lånekassen gjøre om stipend til lån og kreve pengene tilbake. Vi kan også nekte å gi deg mer studiestøtte. Grove tilfeller kan bli meldt til politiet.