Støtte om sommeren

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 14.09.2020
Elever og studenter i høyere og annen utdanning som ikke kan jobbe i sommerferien på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få støtte i tolv måneder.

Du kan altså få støtte i to ekstra måneder om sommeren. Avslutter du utdanningen i vårsemesteret, har du ikke rett til støtte for sommeren etter.

Støtten blir behovsprøvd

Støtten blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue når fastsettingen (likningen) for det året du har fått støtte, er klar.

Krav til dokumentasjon

Fyll ut skjemaet "Stipend og lån for sommeren for søkere med nedsatt funksjonsevne" (Y-skjema). 

Få legen din eller en annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne til å bekrefte på skjemaet at du

  • har nedsatt funksjonsevne
  • ikke kan ha sommerjobb på grunn av nedsatt funksjonsevne

Send inn Y-skjemaet til
Lånekassen
Postboks 450 Alnabru
0614 Oslo

Søknadsfrist

Du må først ha sendt inn en vanlig søknad om lån og stipend på lanekassen.no for undervisningsåret som avsluttes før sommeren du skal søke om ekstra støtte for. Skal du for eksempel søke om sommerstøtte i 2020, må du ha sendt inn en vanlig søknad om støtte for undervisningsåret 2019-2020. Søknaden om utvidet støtte for sommeren må være kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2020. Hvis du avslutter utdanningen eller kurset ditt før 15. august, må søknaden være kommet inn til oss før utdanningen eller kurset er avsluttet.

Når du søker om ekstra stipend, blir svaret sendt i posten. Hvis du får ekstra stipend, må du signere og sende inn den signerte avtalen i posten. Du kan altså ikke signere elektronisk

Du får svar på søknaden tilsendt i posten

Når du søker om støtte på sommeren, blir svaret sendt i posten. Hvis du får denne støtten, må du signere og sende inn den signerte avtalen i posten. Du kan altså ikke signere elektronisk.