Foreldrestipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Får du barn mens du går på et kvoteprogram, kan du få foreldrestipend.

Foreldrestipend betyr at du får hele støttebeløpet utbetalt som stipend. Du kan få foreldrestipend i inntil 49 uker, i tre uker før fødsel og i 46 uker etter. I tillegg kan du ha rett til barnestipend (tidligere kalt forsørgerstipend).

Vilkår for foreldrestipend ved fødsel og adopsjon

Vilkårene for å få foreldrestipend ved fødsel og adopsjon er at du har plass på kvoteprogrammet og i tillegg

  • har hatt rett til stipend eller lån fra Lånekassen de siste fire månedene før fødselen/adopsjonen
  • bor sammen med barnet
  • at en eventuell ektefelle eller samboer ikke samtidig får foreldrepenger fra folketrygden. Unntak gjøres ved bruk av ordningen med graderte foreldrepenger

Les mer om hvordan du søker om foreldrestipend her.

Permisjon fra utdanningen

Du kan ha rett til foreldrestipend dersom du tar permisjon fra studiene, men det er et vilkår at du får beholde kvoteplassen i permisjonstiden. Tas du ut av kvoteprogrammet i permisjonstiden, mister du retten til foreldrestipend.

Skal du ta permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, må det være på grunn av sykdom eller av faglige årsaker.

Ikke utvidet studietid utover ett år på grunn av fødsel/adopsjon

Kvotestudenter som får barn i studietiden, har ikke rett til lån og stipend til forsinkelse i mer enn ett år, selv om forsinkelsen skyldes fødsel/adopsjon.

Les mer om foreldrestipend.