Videreutdanning

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Du kan søke lån og stipend fra Lånekassen til både deltids- og heltidsstudier. Du får lån og stipend i inntil åtte år til sammen.

Utover høyskoler og universiteter, kan du få lån og stipend til blant annet fagskoler, kunstskoler, IT-skoler og andre yrkesrettede utdanninger. Du kan få lån og stipend så lenge utdanningen er godkjent av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Deltid

Hvor mye lån og stipend du får, blir beregnet ut i fra hvor mange studiepoeng du tar, les mer om utdanning på deltid her.

Basislånet blir utbetalt som lån, men når du er ferdig med utdanningen kan inntil 40 prosent av basislånet bli omgjort til stipend.

Har du lån i Lånekassen fra før og tar deltidsutdanning, vil du fortsatt få regning på det gamle lånet, også mens du er i utdanning. Du kan søke om betalingsutsettelse hvis du har behov for det. Renter kan også slettes om du har lav inntekt, les mer om rentefritak her.

Fulltid

Har du allerede lån i Lånekassen, og ønsker å bli heltidsstudent, vil du slippe å betale på lånet i den nye studieperioden og det vil heller ikke løpe renter på lånet dersom du får lån og stipend fra oss.

Hvis du går over fra fulltidsutdanning til deltidsutdanning, vil rentene begynne å løpe på lånet du tok opp under fulltidsutdanningen. Du vil da få tilsendt en betalingsplan, og du må begynne å betale ned på lånet på vanlig måte.

Forsinkelse

Du er forsinket hvis du består mindre utdanning enn du har fått lån og stipend til. Vi godtar ett års forsinkelse, til sammen 60 studiepoeng. Blir du mer enn ett år forsinket, mister du normalt retten til lån og stipend.

Hvis du bytter utdanning, tar du med deg forsinkelse fra tidligere. Du blir fortsatt regnet som forsinket hvis du har startet tilbakebetaling eller har innfridd lånet ditt, og søker ny støtte fra oss. Vi regner ikke med forsinkelse fra vanlig videregående opplæring. Les mer om forsinkelse her.