Lærlinger

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Som lærling kan du ha rett til både stipend og lån fra Lånekassen i 11 måneder per skoleår. Du må vente med å søke til lærekontrakten din er godkjent.

Du kan ikke søke før lærekontrakten din er godkjent

For at lærekontrakten din skal være godkjent må den godkjennes både av arbeidsgiveren din, og av fagopplæringskontoret i fylket ditt. Når kontrakten din er registrert som godkjent hos Vigo gir de beskjed til oss, og du kan søke. Dette kan ta litt tid.

Er du lærekandidat eller praksisbrevkandidat, må du også ha en godkjent opplæringskontrakt.

Har du spørsmål om godkjenning av lærekontrakten din, kan du kontakte fagopplæringskontoret i fylket ditt.

Borteboerstipend

Hvis du må bo borte fra foreldrene dine i læretida, kan du få borteboerstipend på inntil 4 603 kroner per måned.

Hvor mye du får i borteboerstipend er avhengig av hva du tjener som lærling. Bostipendet blir redusert hvis du tjener mer enn 14 936 kroner brutto per måned. 60 prosent av det beløpet du tjener over grensa, blir trukket fra stipendet. Les om vilkårene for borteboerstipend.

Lån som lærling

Du kan låne inntil 3 323 kroner per måned dersom du er lærling med ungdomsrett, over 18 år og bor borte. Les mer om lån her.

Når kan du søke om støtte?

Er du lærling, må søknaden din for skoleåret 2020–2021 ha kommet inn til oss innen 30. juni 2021, eller innen lærekontrakten avsluttes, hvis lærekontrakten din avsluttes før 30. juni 2021.

Har du ikke ungdomsrett?

Ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring. Har du ungdomsrett, får du støtte fra oss etter regelverket som gjelder for vanlig videregående opplæring. Er du usikker på om du har ungdomsrett, spør skolen din. 

Hvis du ikke har ungdomsrett, kan du få støtte etter de samme reglene som studenter i høyere utdanning. Det betyr at du får støtten utbetalt som lån i første omgang, deretter blir en del gjort om til stipend når du består eksamen.

Inntektsavhengig stipend

Når du er lærling, er det flere forhold som avgjør om du kan få inntektsavhengig stipend. Vi ser på inntekten til begge foreldrene dine, selv om du ikke bor sammen med dem, og lærlinglønnen din.

Les mer om inntektsavhengig stipend her.

Lærling i utlandet

Tar du hele eller deler av læretiden i utlandet kan du få støtte dersom du har lærekontrakt og fylkeskommunen har godkjent opplegget.

Har du lån fra før?

Når du får penger fra Lånekassen i læretiden, er lånet ditt automatisk rentefritt og betalingsfritt så lenge du går i lære på fulltid.

Får du avslag på søknad om stipend fordi du har for høy lærlinglønn, eller på grunn av økonomien til foreldrene dine, kan du søke om sletting av renter og betalingsutsettelse.

Les mer om sletting av renter og betalingsutsettelse.