Barnevern og fosterhjem

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Bor du i fosterhjem eller i barnevernsinstitusjon, får du ikke inntektsavhengig stipend eller borteboerstipend. Men du får utstyrsstipend selv om du er forsørget av barnevernet og bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon.

Bor du ikke i fosterhjem eller en barnevernsinstitusjon, og ytelsene du får fra barnevernet er mindre enn Lånekassens satser, kan du ha rett til støtte fra oss.

Støtte til skolepenger

Du kan ha rett til lån til skolepenger, dersom barnevernet ikke dekker skolepengene. Du kan også få lån til skolepenger hvis du bor i et fosterhjem eller i en barnevernsinstitusjon.

Du må sende inn dokumentasjon

Hvis du ikke bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, må du dokumentere dette fra barnevernet. Du må også sende inn dokumentasjon på størrelsen på ytelsene fra barnevernet.

Høyere og annen utdanning

Du kan få støtte til høyere og annen utdanning selv om du bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Du får da støtte som hjemmeboer. Les mer om hjemmeboer her.