Inntekt og behovsprøving

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Inntektsavhengig stipend og barnestipend for elever i vanlig videregående opplæring blir behovsprøvd mot inntekt.

Behovsprøving av inntektsavhengig stipend

Når du er elev med ungdomsrett og tar videregående opplæring, blir det inntektsavhengig stipendet behovsprøvd. Behovsprøving betyr at vi sjekker inntekten til forsørgerne dine og at det er forsørgernes inntekt som avgjør hvor mye inntektsavhengig stipend du har rett til. Dette gjelder også etter at du har fylt 18 år.

Hvis du mottar lærlinglønn eller trygd/pensjon, har det også innvirkning på hvor mye inntektsavhengig stipend du kan få.

Behovsprøving av barnestipend hvis du har barn

Du kan ha rett til barnestipend hvis du har barn. Barnestipendet blir behovsprøvd mot en eventuell ektefelles inntekt. Dersom du har samboer du har felles barn med, behandles dere på samme måte som gifte.

Hvis du mottar lærlinglønn eller trygd/pensjon, har det også innvirkning på hvor mye barnestipend du kan få.

Behovsprøving av borteboerstipend for lærlinger

Borteboerstipendet for lærlinger blir  behovsprøvd mot lærlingens inntekt. Stipendet vil bli gradvis redusert når du tjener mer enn 14 936 kroner brutto per måned.

Støtte som ikke blir behovsprøvd mot inntekten til forsørgerne dine

Vi får opplysningene vi trenger fra skatteetaten

Lånekassen henter automatisk inn opplysningene om inntekt fra skatteetaten. Vi ser på personinntekt og netto positiv kapitalinntekt for forsørgerne dine når vi beregner hvor mye inntektsavhengig stipend du kan få. Andre forhold vil også ha betydning for stipendet, for eksempel om forsørgerne dine har ny ektefelle og hvor mange søsken du har.

Lærlinger og inntekt

Borteboerstipend

Borteboerstipendet blir redusert dersom du tjener mer enn 14 936 kroner brutto per måned. 60 prosent av det beløpet du tjener over grensa, blir trukket i fra stipendet. Tjener du for eksempel 15 500 kroner brutto per måned, reduseres bostipendet med 564 kroner i måneden, fra 4 603 kroner til  4 039 kroner per måned.

Inntektsavhengig stipend og barnestipend

Inntektsavhengig stipend og barnestipend blir redusert dersom du har lærlinglønn. Det blir trukket 60 øre av stipendet for hver krone du tjener.

Du blir først trukket i det inntektsavhengige stipendet, deretter i et eventuelt barnestipend.

Hvis inntekten din varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.

Trygd og pensjon

Inntektsavhengig stipend og barnestipend blir redusert dersom du har trygd eller pensjon.

Har du  trygd eller pensjonsytelser i søknadsperioden, blir det trukket 60 øre av stipendet for hver krone du tjener. Du blir først trukket i det inntektsavhengige stipendet, deretter i et eventuelt barnestipend.

Hvis inntekten din varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.

Mottar du trygd/pensjon, må du legge ved kopi av pensjons-/trygdevedtaket ditt. Du må føre opp gjennomsnittlig brutto stønad per måned dersom du får for eksempel;

  • stønad som enslig forsørger
  • AAP
  • utdanningsstønad fra folketrygden
  • annen pensjon/trygd
  • sykepenger
  • introduksjonsstønad

Forsørger du barn, må du ta med eventuelle ytelser til dem. Barnetrygd, kontantstøtte, grunn- og hjelpestønad skal du ikke ta med.

Endringer i familiesituasjonen

Dersom forsørgerne dine går fra hverandre i løpet av skoleåret, kan Lånekassen ta hensyn til det. Send inn dokumentasjon, for eksempel kopi av separasjonsbevillingen hvis de er separert. Det spiller ingen rolle hvor mye du bor hos hver av forsørgerne eller om du bor for deg selv.

Dersom noen av forsørgerne dine går bort i løpet av skoleåret, sender du en e-post, et brev eller en faks der du opplyser om dette.