Reisestipend

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Dersom du ikke bor sammen foreldrene dine, kan du få reisestipend. Reisestipendet er et tilskudd til å dekke reisekostnader i løpet av skoleåret.

Reisestipend blir regnet ut etter faste kilometersatser mellom hjemstedet ditt i Norge (din folkeregistrert adresse) og lærestedet ditt. Vi regner avstanden mellom de faktiske adressene. Du får tilskudd til tre reiser tur-retur per skoleår, men vi trekker en egenandel fra beløpet du får.

Reisestipendet dekker ikke de faktiske kostnadene dine med hjemreise. Reisestipendet er heller ikke ment å dekke kostnader ved pendling.

Dersom foreldrene dine ikke bor sammen, tar vi utgangspunkt i adressen til den forelderen du har samme folkeregistrerte adresse som.

Vi regner ut hvor mye reisestipend du kan få når du søker om lån og stipend. Det er altså ikke en egen søknad om reisestipend.

Det gjelder egne regler for reisestipend utenfor Norge.

Satser for reisestipend

Satsen per kilometer blir gradvis lavere jo lenger reiseavstanden mellom hjemsted og lærested er.

For de første 300 kilometerne er satsen 1,86 kroner per kilometer. For de neste 300–1500 kilometerne er satsen 1,03 kroner per kilometer. For de kilometerne som overstiger 1500 kilometer, er satsen 0,37 kroner per kilometer.

Slik regner vi ut reisestipendet

Forklaring til tabellen

Eksempelet under tar utgangspunkt i en avstand på 700 kilometer.

Ved 700 kilometer avstand: For de første 300 kilometerne legges kilometersatsen på 1,86 kroner til grunn. For de neste 400 kilometerne legges satsen på 1,03 kroner til grunn. Du kan få støtte til tre tur-retur-reiser i året, det vil si at vi ganger kilometersatsen med seks. Av denne summen trekker vi fra egenandelen på 1 209 kroner.

 

 

Første 300 km

300*1,86

Siste 400 km

400*1,03

Beløp per reise

 970 kroner

Antall reiser per undervisningsår

6 reiser

Reisestipend før egenandel

 5 850 kroner

Egenandel

-1 209 kroner

Reisestipend per undervisningsår

 4 611 kroner