Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Utstyrsstipend til unge asylsøkere

  Er du elev under 18 år og søker opphold, kan du få utstyrsstipend. Du har ikke rett til andre stipend eller lån fra Lånekassen.

  For å få utstyrsstipend må du ha rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1, og i tillegg oppfylle de generelle vilkårene for stipend og lån.

  Hva er utstyrsstipend?

  Utstyrsstipend er ment å bidra til å dekke skolemateriell, som for eksempel leie av PC, kjøp av bøker eller kokkeklær.

  Får du utstyr dekket av fylkeskommunene eller andre offentlige ordninger?

  Du kan bare få utstyrsstipend hvis det ikke er dekket av fylkeskommunen eller andre offentlige ordninger. Får du kost og losji dekket av fylkeskommunen/kommunen, kan du likevel få utstyrsstipend.

  Du må søke for å få stipend

  Har du d-nummer eller fødselsnummer, søker du om stipend på lanekassen.no.

  Dersom du ikke har d-nummer eller fødselsnummer, må du sende et brev til Lånekassen der du skriver at du ønsker å søke om utstyrsstipend. Du sender brevet til:
  Lånekassen
  Postboks 191 Økern
  0510 Oslo