Voksenopplæring

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
For å ha rett til voksenopplæring må du være 25 år eller eldre, og du må ha fullført grunnskoleopplæring, men ikke videregående opplæring.

Støtte til voksenopplæring gis i henhold til opplæringslova § 4A-3.

Vilkår for lån og stipend

Du kan få lån og stipend til fag du følger undervisning i, og du får standpunktkarakterer i, eller som du skal ta eksamen i. Du har ikke rett til lån og stipend til fag som du har fått fritak for, eller du har fått godkjent som realkompetanse. Unntak kan bli gjort dersom du har fått fritak for faget kroppsøving.

Meld fra om realkompetanse og fritak for fag

Lærestedet ditt må melde fra til Lånekassen hvis du får godkjent fag som realkompetanse og/eller får fritak for fag etter at du har søkt om støtte. Dette kan få betydning for hvor mye du har rett til i lån og stipend.

Hva er realkompetanse og fritak for fag?

Realkompetanse er kort fortalt den erfaringen du har fra yrkeslivet ditt. Hvis du får fritak for fag, betyr det at du har kompetanse som dekker innholdet i det faget du får fritak for.  

Du får lån som kan bli omgjort til stipend

Når du får støtte fra Lånekassen, blir hele beløpet gitt som lån. Dersom du består opplæringen du fikk støtte til, og bor utenfor foreldrehjemmet, kan hele eller en del av lånet ditt bli gjort om til stipend.

Behovsprøving mot inntekt og formue

Har du for høy inntekt, eller du og din ektefelle/samboer med felles barn har for stor formue, kan hele eller en del av stipendet gjøres om til lån igjen. Les om inntekts- og formuegrenser her

Hvilken søknad skal du bruke?

Tar du voksenopplæring må du bruke søknaden for høyere og annen utdanning, ikke søknaden for vanlig videregående opplæring. Det er fordi du får lån og stipend etter en annen del av forskriften til Lånekassen, enn de som har rett til vanlig videregående opplæring.