Videregående på deltid

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Alle elever i videregående med ungdomsrett får fulltidsstøtte, uavhengig av hvor stor studiebelastningen er.

Er du elev i vanlig videregående eller lærling med ungdomsrett, får du fulltidsstøtte selv om du ikke har full studiebelastning.