Ungdomsrett

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 19.05.2020
Å ha ungdomsrett betyr at du har rett til videregående opplæring.

Så lenge du har ungdomsrett, kan du få stipend og lån fra Lånekassen etter reglene som gjelder for vanlig videregående opplæring.

Ungdomsrett

Ungdomsrett har du etter § 3-1 i opplæringslova. Det er ikke Lånekassen som bestemmer om du har ungdomsrett eller ikke, det får vi beskjed om fra skolen din. Hovedregelen er:

  • Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (flere år hvis utdanningen varer lenger).
  • Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Du kan lese mer om ungdomsrett på vilbli.no, eller spør på skolen din hvis du er usikker på om du har ungdomsrett. 

Ungdomsrett og foreldreinntekt

Så lenge du har ungdomsrett, har foreldrene dine forsørgerplikt for deg, også etter at du har fylt 18 år. Derfor sjekker Lånekassen hvor mye foreldrene dine har i inntekt, og hvor langt unna lærestedet ditt de bor, for å finne ut hvor mye stipend du har krav på. Forsørgerplikten er omtalt i barnelova.

Har du ikke lenger ungdomsrett?

Da kan du få støtte til videregående opplæring etter regelverket som gjelder for høyere og annen utdanning. Les om støtte til videregående opplæring uten ungdomsrett her.