Signere avtale om støtte

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 05.08.2020
Foreldre/verge skal signere avtalen om støtte til elever under 18 år. Vi trenger bare signatur fra én av foreldrene.

Elever over 18 år signerer avtalen selv.

Foreldre/verge* av barn under 18 år skal signere for eleven. Foreldre/verge får også en kopi av svaret eleven har fått fra Lånekassen. Forelderen logger seg inn med sin egen BankID.

Bare én signatur

Foreldre med foreldreansvar får begge brev fra Lånekassen, men det er bare én forelder som behøver å signere avtalen.

Problemer med å signere avtalen?

Opplever du problemer med å signere avtalen om støtte, sjekk først om nettleseren din er oppdatert til nyeste versjon. Får du fremdeles feilmelding, forsøk å signere avtalen i en annen nettleser.

Til foreldresignering

Disse skal signere avtalen sammen med en forelder

Elever under 18 år som får både stipend og lån, må signere avtalen sammen med en av foreldrene. Avtalen blir da sendt i posten til foreldrene.

Foreldre med digital postkasse

Foreldre med digital postkasse vil få kopi av svaret fra Lånekassen elektronisk, enten i Digipost eller e-Boks, ut i fra hvilken postkasse de har valgt seg. Foreldre som ikke har valgt seg en digital postkasse, får kopi av svaret, og avtalen som skal signeres i posten. Uansett om foreldre har digital postkasse, eller ikke, kan de signere elektronisk. Eleven må ikke gjøre noe selv i søknaden om stipend, for at foreldre skal kunne opprette digital postkasse eller for å kunne signere elektronisk.

Hva er en digital postkasse?

En digital postkasse er en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon, fordi det ikke er sikkert nok.

Nå kan de fleste statlige virksomheter og kommuner sende deg brev digitalt. Da er det viktig at du har en digital postkasse. Les mer om digital postkasse på norge.no.

*) Det er bare én forelder/verge som skal signere. For de fleste er det foreldrene som er verger for eleven, men det kan også være oppnevnt en annen person som verge.