Reisestipend i Norden

Studieåret 2020–2021 - Sist oppdatert: 10.09.2020
Dersom du bor borte, kan du få reisestipend. Reisestipend er et tilskudd til å dekke reisekostnader i skoleåret.

Reisestipend blir gitt etter faste satser, avhengig av hvilket land i Norden du går på skole i. Du kan også få reisestipend for reise mellom den folkeregistrerte adressen din og  grensestasjonen for utreise. Vi trekker fra en egenandel på 1 209 kroner per undervisningsår av beløpet du kan få som reisestipend. Merk at informasjonen på denne siden gjelder deg som får støtte til vanlig videregående utdanning i Norden. Får du støtte etter reglene for høyere og annen utdanning, har du ikke rett til reisestipend.

Reisestipendet dekker ikke de faktiske kostnadene dine ved å reise til og fra landet du skal til, men er et tilskudd for å dekke deler av kostnadene.

Slik regner vi ut reisestipend når du går på skole i Norden

Reisestipendet regnes ut på bakgrunn av tre satser:

  1. en fast sats avhengig av hvilket nordisk land du skal reise til
  2. reisestipend fra adressen din i Norge til grensestasjonen
  3. egenandelen vi trekker fra

Reisestipend til Danmark

Eksempelet tar utgangspunkt i at det er en avstand på 400 kilometer fra den folkeregistrerte adressen din til grensestasjonen, og at du får stipend for et helt undervisningsår.

Sats for reisestipend til Danmark per reise

769  kroner

Første 300 km

300*1,86

Siste 100 km

100*1,03

Beløp per reise

1 427 kroner

Antall reiser per undervisningsår

6 reiser

Reisestipend før egenandel

8 580 kroner

Egenandel

-1 209 kroner

Reisestipend hele undervisningsåret

7 371 kroner

Forklaring til tabellen

Satsen for én reise til Danmark er 769 kroner. Dersom det er 400 kilometer til den fastsatte grensestasjonen for Danmark, vil vi for de første 300 kilometerne legge kilometersatsen på 1,86 kroner til grunn. For de neste 100 kilometerne legges satsen på 1,03 kroner til grunn. Du kan få støtte til tre tur-retur-reiser i året, det vil si at vi ganger satsene med seks. Deretter trekker vi fra egenandelen og finner ut hvor mye reisestipend du kan få.