Flyktningstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 19.11.2019
Du kan få flyktningstipend hvis du er utenlandsk statsborger som har fått beskyttelse i Norge og tar videregående opplæring her.

Du kan også få flyktningstipend til grunnskoleopplæring som du har rett til etter opplæringsloven § 4A-1. Retten til flyktningstipend faller bort hvis du mottar introduksjonsstønad.

Hvor lenge kan du få flyktningstipend?

Jo tidligere du begynner i utdanning etter at du kom til Norge, jo lengre tid kan du få flyktningstipend. Tiden regnes fra den datoen asyl ble innvilget.

 • Begynner du på utdanningen innen tre år etter at du kom til Norge kan du få stipend i inntil tre år
 • Begynner du på utdanningen innen fire år etter at du kom til Norge,
  kan du få stipend i inntil to år
 • Begynner du på utdanningen innen fem år etter at du kom til Norge,
  kan du få stipend i inntil ett år

Fristen for når du må ha begynt i utdanningen utvides med to år dersom du

 • har barn eller får barn i løpet av den tiden du normalt kunne fått flyktningstipend. Utdanningen må begynne før barnet er fylt ti år.
 • har rett til grunnskoleopplæring før du begynner på vanlig videregående opplæring.

Hvor mye penger er flyktningstipendet?

Flyktningstipendet for deg uten ungdomsrett blir behovsprøvd på samme måte som for studenter i høyere utdanning. Det vil si at hele eller deler av flyktningstipendet kan bli gjort om til lån hvis du har hatt inntekt, formue eller trygd over grensene.

Du kan regne ut beløpet med støttekalkulatoren. Husk at alt unntatt lån til skolepenger er stipend.

Hvis du avbryter utdanningen, kan pengene du har fått bli krevd tilbake.

Denne dokumentasjonen trenger vi fra deg

Får du, eller kommer du til å få, introduksjonsstønad i perioden du søker om støtte, må du sende inn

 • kopi av vedtaket fra kommunen/Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad. 

Har du nylig avsluttet introduksjonsprogrammet, må du sende inn

 • bekreftelse fra kommunen/Nav som viser dato for fullført introduksjonsprogram.

Har du barn under 16 år, må du sende inn

 • dokumentasjon som viser ektefelles/samboers brutto månedsinntekt, for eksempel kopi av siste lønnsslipp/utbetalingsslipp.

Dersom du ikke har gyldig oppholdstillatelse i perioden du søker om støtte, må du sende inn

 • bekreftelse fra politiet eller Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at du har gyldig opphold i Norge mens du venter på behandling av en søknad om fornyelse av oppholdstillatelsen, søknad om permanent opphold eller søknad om norsk statsborgerskap.

Ikke egen søknad om flyktningstipend

Det er ikke en egen søknad om flyktningstipend. For å søke, bruker du den vanlige nettsøknaden.

Hva skjer hvis du avbryter utdanningen?

Hvis du avbryter utdanningen din, kan vi kreve tilbake støtten du har fått. Flyktningstipend blir ikke gjort om til lån, men kan trekkes fra hvis du senere søker om støtte.

Avbryter du en utdanning som du ikke har fått flyktningstipend til, kan stipend bli gjort om til lån og vi kan kreve hele eller deler av støttebeløpet tilbake. Les mer om avbrudd her.

Bor du i asylmottak og tar vanlig videregående utdanning, kan du få utstyrsstipend.

Les mer om utstyrsstipend her.

Slik søker du om flyktningstipend

Det er ikke en egen søknad om flyktningstipend. Du må sende inn en vanlig søknad om lån og stipend. Denne finnes i to varianter. Slik velger du riktig variant av søknaden:   

 • Hvis du har ungdomsrett, skal du bruke «Søknad for videregående skole»
 • Hvis du ikke har ungdomsrett, skal du bruke «Søknad for høyere og annen utdanning». 

Hvis du er usikker på om du har ungdomsrett eller ikke, kan du spørre på skolen din.Du finner søknadene på lanekassen.no. For å komme til selve søknaden, må du logge inn med BankID eller MinID.

Dokumentasjon du må sende inn

Hvis du får eller skal få introduksjonsstønad i perioden du søker om støtte, må du sende inn

 • kopi av vedtaket fra kommunen eller Nav som viser perioden du får introduksjonsstønad

Hvis du har avsluttet introduksjonsprogrammet, må du sende inn

 • bekreftelse fra kommunen eller Nav som viser hvilken dato du fullførte introduksjonsprogrammet

Lånekassen henter inn opplysninger fra UDI om oppholdstillatelsen din. Du trenger derfor ikke å sende inn dokumentasjon fra UDI, hvis vi ikke ber spesielt om det.

Slik får du utbetalt pengene

Før du kan få penger, må disse tre tingene være i orden:

1. Skolen din må bekrefte at du har fått opptak til utdanningen og at du      har møtt fram til undervisningen.

2. Du må ha oppgitt et gyldig norsk kontonummer som tilhører deg.
Dette gjør du i søknaden. Du kan endre kontonummeret på Dine sider.

3. Avtalen om støtte må være signert.

 • Har du fylt 18 år, må du selv signere avtalen om støtte.
 • Er du under 18 år, må én av foreldrene dine signere avtalen om støtte. Hvis du er foreldreløs eller foreldrene dine bor i utlandet, må vergen din signere avtalen om støtte. Hvis du får lån, må både foreldre/verge og du selv signere avtalen om støtte.

Du kan følge med på saken din på Dine sider

Når du har logget inn på Dine sider finner du informasjon som gjelder saken din. Det er også her du signerer avtalen om støtte. Denne må du signere for å få utbetalt penger.