Forsørgerstipend

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 04.04.2019
Du kan få forsørgerstipend dersom du bor sammen med barn født i 2004 eller senere. Du må ha minst 40 prosent samvær med barnet for å få stipendet.

Mor og far kan få forsørgerstipend samtidig.

Forsørgerstipendet er behovsprøvd. Hvis du mottar trygdeytelser, eller hvis du er lærling og mottar lærlinglønn, vil forsørgerstipendet bli redusert. Hvis du er gift eller har samboer du har barn sammen med, vil også inntekten til ektefellen eller samboeren din være med på å avgjøre om du kan få forsørgerstipend.

Så mye kan du få

Har du ett barn, kan du få inntil 1 717 kroner i måneden. Har du to barn, kan du få inntil 1 717 kroner per måned for hvert av barna. Har du flere enn to barn, kan du få inntil 1 118 kroner per måned for hvert av barna flere enn to.

Dersom du får foreldrestipend, kan du få forsørgerstipend i tillegg. Forsørgerstipendet kan du få så lenge du er i utdanning, også etter at du har hatt en periode med foreldrestipend. Hvis du får avslag på en søknad om foreldrestipend, kan det være at du har krav på vanlig stipend og lån med forsørgerstipend i tillegg.

Bruk støttekalkulatoren til å regne ut hvor mye du kan få.

Her er en oversikt med utregning:

Antall barn født i 2004 eller senere 
Beløp Hvor mye du får til sammen per måned for alle barna
1 barn 1 717 kr 1 717 kr
2 barn 1 717 kr + 1 717 kr 3 434 kr
3 barn 1 717 kr + 1 717 kr + 1 118 kr
4 552 kr
4 barn 1 717 kr + 1 717 kr + 1 118 kr + 1 118 kr 5 670 kr

Vilkår for å få forsørgerstipend

  • Barnet må være født i 2004 eller senere (16 år eller yngre)
  • Du må bo sammen med barnet minst 40 prosent av tiden
  • Stipendet er behovsprøvd mot en eventuell ektefelles inntekt og formue. Hans eller hennes inntekt og formue må ikke være høyere enn grensene i forskriften.

Dersom du er samboer og du og samboeren din har barn sammen, blir dere behandlet som gifte. Hvis du og samboeren din ikke har barn sammen, regnes ikke samboerens inntekt med i grunnlaget for forsørgerstipend.

Slik får du forsørgerstipend

Det er ikke en egen søknad om forsørgerstipend. Lånekassen vurderer om du har rett til forsørgerstipend når vi behandler den vanlige søknaden om stipend.

Dersom du skal søke om forsørgerstipend etter at du har sendt inn vanlig søknad om stipend og eventuelt lån , kan du sende oss en e-post fra Dine sider, eller et brev der du søker om forsørgerstipend.

  • Hvis du er gift eller er samboer med felles barn, må du oppgi hvem samboer/ektefelle er med fødsels- og personnummer (11 siffer).
  • Hvis du ikke har den daglige omsorgen for barnet, må du dokumentere at du har minst 40 prosent samvær. Du kan for eksempel sende inn en kopi av samværsavtale.

Forsørgerstipendet blir behovsprøvd mot inntekten til ektefellen/samboeren din. Lånekassen henter informasjon om inntekten hans/hennes fra A-ordningen. Du trenger derfor ikke å sende inn dokumentasjon på inntekt.

Hvis ektefellen/samboeren din er selvstendig næringsdrivende eller bor i utlandet, må du imidlertid sende inn dokumentasjon selv. Da må du sende inn dokumentasjon som viser brutto inntekt/stønad/trygd for samboeren/ektefellen din, for eksempel kopi av lønnsslipper.

Når du søker om foreldrestipend, vurderer Lånekassen om du også har rett til forsørgerstipend.