Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Trygd og pensjon

  Grunnstipend og forsørgerstipend blir redusert dersom du har trygd eller pensjon.

  Har du  trygd eller pensjonsytelser i søknadsperioden, blir det trukket 60 øre av stipendet for hver krone du tjener. Du blir først trukket i grunnstipendet, deretter i et eventuelt forsørgerstipend.

  Hvis inntekten din varierer, blir gjennomsnittlig månedsinntekt per semester brukt.

  Mottar du trygd/pensjon, må du legge ved kopi av pensjons-/trygdevedtaket ditt. Du må føre opp gjennomsnittlig brutto stønad per måned dersom du får for eksempel;

  • stønad som enslig forsørger
  • AAP
  • utdanningsstønad fra folketrygden
  • annen pensjon/trygd
  • sykepenger
  • introduksjonsstønad

  Forsørger du barn, må du ta med eventuelle ytelser til dem. Barnetrygd, kontantstøtte, grunn- og hjelpestønad skal du ikke ta med.