Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Satser for reisestipend

    Satsen per kilometer blir gradvis lavere jo lenger reiseavstanden mellom hjemsted og lærested er.

    For de første 300 kilometerne er satsen 1,82 kroner per kilometer. For de neste 300–1500 kilometerne er satsen 1,01 kroner per kilometer. For de kilometerne som overstiger 1500 kilometer, er satsen 0,36 kroner per kilometer.