Beregning av årstimer og deltid på videregående

Undervisningsåret 2017-2018 - Sist oppdatert: 20.03.2017
Hvor mange fag du tar, og hvor mange årstimer fagene utgjør, avgjør hvor mye støtte du kan få. Tar du videregående på deltid får du støtte etter antall timer du tar.

Skolen din rapporterer til Lånekassen hvor stor studiebelastning du har. Hva som regnes som fulltid varierer om du tar studiespesialisering, eller om du tar yrkesfag. Som regel må du ta 840 årstimer eller mer, når du tar studiespesialisering, for at det skal regnes som fulltid. Tar du yrkesfag, tilsvarer fulltid som regel 980 årstimer eller mer. Det finnes unntak, som for eksempel påbyggingskurs til generell studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning, hvor fulltid tilsvarer 645 årstimer.

Sjekk på vilbli.no

vilbli.no kan du finne ut hvor mange årstimer du må ta, for at det skal regnes som fulltid. Sjekk fag- og timefordeling på Vilbli.

Videregående på deltid

Du får støtte fra Lånekassen til deltidsutdanning også, til deltidsutdanning får du 50, 67 eller 75 prosent av støttebeløpet. Les mer om deltidsutdanning.

illustrasjonsfoto av vilbli.no