Videregående på deltid

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 20.03.2018
Fra 2018–2019 får alle elever i videregående med ungdomsrett fulltidsstøtte, uavhengig av hvor stor studiebelastningen er.

Er du elev i vanlig videregående eller lærling med ungdomsrett, får du fulltidsstøtte selv om du ikke har full studiebelastning.