Videregående på deltid

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Alle elever i videregående med ungdomsrett får fulltidsstøtte, uavhengig av hvor stor studiebelastningen er.

Er du elev i vanlig videregående eller lærling med ungdomsrett, får du fulltidsstøtte selv om du ikke har full studiebelastning.