Jeg har ikke fått grunnstipend og forsørgerne mine tjener mindre

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Inntekten til forsørgerne (foreldrene) dine må være mye lavere nå enn i 2017 for at vi skal behandle søknaden din på nytt. Har familiesituasjonen din endret seg, kan vi ta hensyn til det også.

Det er forsørgernes inntekt i 2017 som avgjør om du får grunnstipend. Vi får opplysninger fra skatteetaten og folkeregisteret når vi behandler søknaden din. Dersom forsørgerne dine tjener mye mindre nå enn de gjorde i 2017, kan vi ta hensyn til det. 

Sjekk inntektstabellen først. Hvis forsørgerne dine ikke tjener mindre enn beløpene i tabellen, får du ikke grunnstipend.

Inntektene vi bruker

Vi legger sammen personinntekt (brutto inntekt) og netto positiv kapitalinntekt for begge forsørgerne. Les mer om inntektene vi bruker til utregningen her.

Ønsker du ny behandling av søknaden?

Hvis du ønsker ny behandling av søknaden din fordi en eller begge forsørgerne dine har lavere inntekt i dag enn i 2017, må du gi oss beskjed om det. Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post fra Dine sider .

Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på at inntekten til forsørgerne dine er blitt lavere. Lånekassen henter nye inntektsopplysninger direkte fra a-ordningen. Hvis det er netto positiv kapitalinntekt som er redusert, må du sende inn dokumentasjon. Det må du også hvis forsørgerne dine er selvstendig næringsdrivende eller hvis de bor i utlandet.

Lavere kapitalinntekt

Hvis du ønsker at søknaden skal bli behandlet på nytt fordi en av eller begge forsørgerne dine har lavere netto positiv kapitalinntekt i 2019 enn i 2017, må du sende inn dokumentasjon for å sannsynliggjøre hva kapitalinntekten vil bli for 2019. Årsaken til det er at vi ikke kan hente informasjon om kapitalinntekt fra a-ordningen.

Du kan laste opp og sende oss dokumentasjon på Dine sider.

Endringer i familiesituasjonen

Dersom forsørgerne dine går fra hverandre i løpet av skoleåret, kan vi vurdere grunnstipendet på nytt, fordi vi behovsprøver etter en annen inntektstabell når forsørgerne ikke bor sammen. Send inn dokumentasjon, for eksempel kopi av separasjonsbevillingen, hvis de er separert. Det spiller ingen rolle hvor mye du bor hos hver av forsørgerne, eller om du bor for deg selv.

Dersom noen av forsørgerne dine går bort i løpet av skoleåret, sender du oss en e-post eller et brev der du opplyser om dette.

Selvstendig næringsdrivende eller bosatt i utlandet

Hvis en av eller begge forsørgerne dine er selvstendig næringsdrivende eller hvis de bor i utlandet, finnes ikke opplysninger om inntekten deres i a-ordningen. Derfor må du selv sende inn dokumentasjon på at inntekten deres er lavere i dag enn i 2017. Fastsettingen (likningen) for 2018 er ikke godkjent dokumentasjon, siden den ikke viser hva inntekten er per i dag.

Du kan for eksempel sende inn kopi av siste lønnsslipp eller utbetalingsslipp, eller annen dokumentasjon som viser den nåværende inntekten.