Hvor lenge kan du få støtte?

Undervisningsåret 2019–2020 - Sist oppdatert: 03.04.2019
Du kan vanligvis få støtte til vanlig videregående opplæring i tre år, men retten kan utvides.

Rett til videregående opplæring

Har du fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har du rett til videregående opplæring i tre år, eller så lang tid opplæringstiden din er satt til. Du må bruke retten innen fem år etter at du fullførte grunnskolen. Tar du hele eller deler av opplæringen i en lærebedrift, må du bruke retten innen seks år. Du må også bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Retten blir utvidet med ett år hvis du gjør et omvalg. Du kan også ta to "venteår" før eller i løpet av opplæringen uten å miste retten.

Hvis du er elev ved et kurs som følger læreplaner for offentlig videregående skoler, bruker du av opplæringsretten din. Går du på en privat videregående skole med nasjonalt fastsatte læreplaner, regnes dette med i tiden du har retten.

Privatister

Er du privatist, og har rett etter opplæringsloven § 3-1, bruker du ikke av opplæringsretten. 

Usikker på hvor mye du har brukt?

Er du usikker på hvor mye av opplæringstiden din du har brukt, kan du høre med skolen din.