Videregående opplæring i utlandet

Undervisningsåret 2018–2019 - Sist oppdatert: 05.03.2019
Lånekassen gir vanligvis ikke støtte til videregående opplæring utenfor Norden, men vi kan gi støtte i visse tilfeller.

Lånekassen gir som hovedregel ikke støtte til videregående opplæring utenfor Norden, for eksempel til High School i USA. Vi kan likevel unntaksvis gi støtte for deg som

 • er bosatt i utlandet av særlige årsaker
 • skal gå på en fransk lycée med opptak gjennom Diku eller IFN
 • skal gå på United World College med opptak gjennom Diku
 • skal ta yrkesfaglig utdanning som ikke finnes i Norge

Bosatt i utlandet av særlige årsaker

Elever som er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, og elever som følger foreldre eller ektefelle bosatt i utlandet i en tidsbegrenset periode, kan ha rett til støtte. Også elever som følger foreldrene til utlandet fordi en av foreldrene er bosatt der på grunn av sykdom, har rett til støtte til videregående opplæring. I slike tilfeller er det ikke nødvendig at utlandsoppholdet er tidsbegrenset.

Årsaken til at du skal bo i utlandet må dokumenteres og du må ha ungdomsrett.

* Dersom du er bosatt i utlandet på grunn av egen sykdom, må det foreligge en legeerklæring som bekrefter sykdom og at dette er årsaken til at du er bosatt i utlandet.

Les mer i § 33-6 i forskriften om tildeling av utdanningsstøtte.

Så mye kan du få

Retten til utstyrsstipend, grunnstipend og lån til videregående opplæring i utlandet er den samme som i Norge. Dersom du ikke bor sammen med foreldrene/forsørgerne dine i utlandet, kan du få bostipend og reisestøtte til to reiser tur-retur i året.

Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du også få språkstipend til et språkkurs.

Betaler du skolepenger, kan du få stipend til delvis dekning av disse. For å søke om skolepenger, må du fylle ut og sende inn et P-skjema. På baksiden av skjemaet står det hvordan du skal bekrefte beløpet for skolepengene. Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan få stipend til dekning av skolepenger hvis du går på en norsk skole i utlandet.

Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger.

Slik søker du

Du søker om stipend og lån på Dine sider. Du må legge ved dokumentasjon som viser:

 • at årsaken til at du skal ta videregående opplæring i utlandet er en årsak som kan gi rett til støtte fra Lånekassen
 • at du har opptak i fulltidsutdanning og hvilket årstrinn du har fått opptak i
 • hva du eventuelt skal betale i skolepenger, og eventuelt et utfylt P-skjema

Franske lycéer (gjennom IFN og Diku)

Hvis du har fått opptak gjennom  Institut français de Norvège eller Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) til et av lærestedene under, kan du ha rett til støtte.

Franske lycéer

Lycée Alain Chartier i Bayeux

Lycée Arcisse de Caumont i Bayeux

Lycée Chevrollier i Angers

Lycée Corneille i Rouen

Lycée d'enseignement général et technologique Notre Dame i Vendée

Lycée Edouard Herriot i Lyon

Lycée François Rabelais i Vendée

Lycée d'Hôtellerie et de Tourisme i Illkirch

Lycée Hôtelier i La Rochelle

Lycée Hôtelier Raymond Mondon i Metz

Lycée des Métiers de l'hôtellerie et de la restauration JBS Chardin i Gérardmer

Lycée hôtelier Savoie-Léman i Thonon les Bains

Så mye kan du få

Retten til utstyrsstipend, grunnstipend og lån til videregående opplæring i utlandet er den samme som i Norge. Dersom du ikke bor sammen med foreldrene/forsørgerne dine i utlandet, kan du få bostipend og reisetilskudd til to reiser tur-retur i året.

Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du også få språkstipend til et språkkurs.

Slik søker du

Du søker om stipend og lån på Dine sider. Vi får opplysningene vi trenger om opptaket ditt fra Institut français de Norvège eller Diku, du trenger derfor ikke sende inn dokumentasjon på opptak.

United World Colleges (gjennom Diku)

Hvis du har fått opptak gjennom Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) til et United World College på listen under kan du ha rett til støtte. 

UWC Atlantic College

UWC Robert Bosch College

UWC Adriatic

UWC USA

UWC Costa Rica

UWC Li Po Chun

UWC Maastricht

UWC Mahindra College

UWC Mostar

UWC Pearson College

UWC South East Asia

UWC Waterford Kamhlaba

UWC Dilijan College

UWC Changshu China

Så mye kan du få

Retten til utstyrsstipend, grunnstipend og lån til videregående opplæring i utlandet er den samme som i Norge. Dersom du ikke bor sammen med foreldrene/forsørgerne dine i utlandet, kan du få bostipend og reisetilskudd til to reiser tur-retur i året.

Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du også få språkstipend til et språkkurs.

Betaler du skolepenger, kan du få stipend til delvis dekning av disse.

Slik søker du

Du søker om stipend og lån på Dine sider. Vi får opplysningene vi trenger om opptaket ditt og det du eventuelt betaler i skolepenger fra Diku, du trenger derfor ikke sende inn dokumentasjon på dette.

Yrkesfaglig opplæring

Du kan få støtte til yrkesfaglig opplæring i utlandet når utdanning innenfor tilsvarende fagområde enten ikke finnes i Norge, eller regnes som et av de små verneverdige fagene i Norge. Hvilke fag det gjelder står på en liste publisert av Utdanningsdirektoratet. Opplæringen må ha offentlig godkjenning i studielandet, eller bli anbefalt av en norsk faginstans. 

Så mye kan du få

Hva slags type støtte du kan få, kommer an på om du har ungdomsrett til videregående utdanning eller ikke, og om utdanningen du skal ta tilsvarer vanlig videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge.

Har du ungdomsrett, og skal ta utdanning som tilsvarer vanlig videregående opplæring i Norge?

Da har du lik rett til utstyrsstipend, grunnstipend og lån til videregående opplæring i utlandet som du har i Norge. Bor du ikke sammen med foreldrene dine i utlandet, kan du få bostipend og reisestøtte til to tur-retur reiser i året.

Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du også få språkstipend til språkkurs.

Betaler du skolepenger, kan du få stipend til delvis dekning av disse. For å søke om støtte til skolepenger, må du fylle ut og sende inn et P-skjema. På baksiden av skjemaet står det hvordan du skal bekrefte beløpet for skolepengene. Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger.

Har du ikke ungdomsrett, eller skal du ta utdanning som tilsvarer fagskoleutdanning i Norge?
Da kan du få støtte på lik linje med en elev ved fagskole i Norge. Dersom du ikke bor sammen med foreldrene dine i utlandet, kan inntil 40 prosent bli omgjort til stipend når utdanningen er fullført og bestått. Retten til utdanningsstipend behovsprøves mot inntekt og formue.

Bor du ikke sammen med foreldrene dine i utlandet, kan du få tilskudd til to tur-retur reiser i året.

Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få språkstipend til et språkkurs.

Betaler du skolepenger, kan du få støtte til dekning av skolepenger

Slik søker du

Du søker om stipend og lån på Dine sider. Hvis du har ungdomsrett, og utdanningen du skal ta tilsvarer vanlig videregående utdanning i Norge, velger du søknaden for vanlig videregående opplæring. Hvis du ikke har ungdomsrett, eller hvis utdanningen du skal ta tilsvarer norsk fagskoleutdanning, velger du søknaden for høyere og annen utdanning. Kontakt oss gjerne om du lurer på hvilken søknad du skal bruke.

Du må legge ved dokumentasjon som viser:

 • at du har opptak i fulltidsutdanning
 • normert varighet for utdanningen
 • hvilket nivå du har fått opptak i
 • hva du eventuelt skal betale i skolepenger, og eventuelt et utfylt P-skjema