Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Yrkesfaglig opplæring

  Du kan få støtte til yrkesfaglig opplæring i utlandet når utdanning innenfor tilsvarende fagområde enten ikke finnes i Norge, eller regnes som et av de små verneverdige fagene i Norge. Hvilke fag det gjelder står på en liste publisert av Utdanningsdirektoratet. Opplæringen må ha offentlig godkjenning i studielandet, eller bli anbefalt av en norsk faginstans. 

  Så mye kan du få

  Hva slags type støtte du kan få, kommer an på om du har ungdomsrett til videregående utdanning eller ikke, og om utdanningen du skal ta tilsvarer vanlig videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge.

  Har du ungdomsrett, og skal ta utdanning som tilsvarer vanlig videregående opplæring i Norge?

  Da har du lik rett til utstyrsstipend, grunnstipend og lån til videregående opplæring i utlandet som du har i Norge. Bor du ikke sammen med foreldrene dine i utlandet, kan du få bostipend og reisestøtte til to tur-retur reiser i året.

  Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du også få språkstipend til språkkurs.

  Betaler du skolepenger, kan du få stipend til delvis dekning av disse. For å søke om støtte til skolepenger, må du fylle ut og sende inn et P-skjema. På baksiden av skjemaet står det hvordan du skal bekrefte beløpet for skolepengene. Søker du om lån i tillegg til stipend, kan du også få lån til dekning av skolepenger.

  Har du ikke ungdomsrett, eller skal du ta utdanning som tilsvarer fagskoleutdanning i Norge?
  Da kan du få støtte på lik linje med en elev ved fagskole i Norge. Dersom du ikke bor sammen med foreldrene dine i utlandet, kan inntil 40 prosent bli omgjort til stipend når utdanningen er fullført og bestått. Retten til utdanningsstipend behovsprøves mot inntekt og formue.

  Bor du ikke sammen med foreldrene dine i utlandet, kan du få tilskudd til to tur-retur reiser i året.

  Hvis du skal ta utdanning i utlandet med et annet undervisningsspråk enn engelsk, kan du få språkstipend til et språkkurs.

  Betaler du skolepenger, kan du få støtte til dekning av skolepenger

  Slik søker du

  Du søker om stipend og lån på Dine sider. Hvis du har ungdomsrett, og utdanningen du skal ta tilsvarer vanlig videregående utdanning i Norge, velger du søknaden for vanlig videregående opplæring. Hvis du ikke har ungdomsrett, eller hvis utdanningen du skal ta tilsvarer norsk fagskoleutdanning, velger du søknaden for høyere og annen utdanning. Kontakt oss gjerne om du lurer på hvilken søknad du skal bruke.

  Du må legge ved dokumentasjon som viser:

  • at du har opptak i fulltidsutdanning
  • normert varighet for utdanningen
  • hvilket nivå du har fått opptak i
  • hva du eventuelt skal betale i skolepenger, og eventuelt et utfylt P-skjema