Betalingsutsettelse

Sist oppdatert: 27.12.2016
Kan du ikke betale regningen fra Lånekassen, kan du utsette betalingen. Det er enkelt å søke om betalingsutsettelse på Dine sider, og du trenger ikke oppgi noen grunn for hvorfor du ikke kan betale.

Du kan velge å ikke betale den siste regningen din og fremtidige regninger, opptil seks forfall av gangen. Har betalingsdatoen passert, kan du fortsatt søke om å få utsatt denne regningen.

I søknaden krysser du av for de regningene du ikke kan betale. Du må krysse av for hvert enkelt forfall du vil utsette betalingen for. Hopper du over et eller flere forfall i søknaden, vil du få regninger i de månedene du ikke har krysset av for. Har du regninger som skulle vært betalt, blir disse automatisk avkrysset i søknaden. I denne guiden ser du hvordan du søker om betalingsutsettelse og fyller ut periodene riktig.

Søk om betalingsutsettelse

Du kan utsette betalingen 36 ganger

I Lånekassen er det månedlige regninger, og du kan utsette å betale 36 regninger til sammen, som tilsvarer tre år. På Dine sider får du full oversikt over hvor mange betalingsutsettelser du har, og hvor mange utsettelser du har brukt.

Dette skjer når du utsetter en betaling

Når du utsetter en regning, forlenger vi nedbetalingstiden din. Utsetter du én regning, utvider vi nedbetalingstiden med én måned, utsetter du to regninger, utvider vi med to måneder og så videre. Nedbetalingstiden kan ikke utvides til mer enn 30 år, og lånet skal være tilbakebetalt innen du fyller 65 år. Les mer om konsekvensene av betalingsutsettelse.

Stopp automatiske trekk om du har avtalegiro

Har du avtalegiro må du logge deg inn i nettbanken din og stoppe det automatiske trekket, så du ikke likevel betaler regningen.

Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine?

Det er mulig å få flere enn 36 betalingsutsettelser, dersom du har rett til rentefritak (sletting av renter). Har du brukt opp betalingsutsettelsene dine, må du først søke om rentefritak, før du søker om betalingsutsettelse.

Les mer om fremgangsmåten hvis du har brukt opp betalingsutsettelsene dine.

Du kan ha rett til rentefritak

Har du lav inntekt, og for eksempel er registrert arbeidsledig, syk eller har omsorg for egne barn, kan du har rett til rentefritak (sletting av renter).

Konsekvenser av betalingsutsettelser

En betalingsutsettelse fører normalt til forlenget nedbetalingstid og dermed at du betaler mer renter samlet, enn om du ikke utsetter regningene.

På Dine sider vil betalingsplanen din bli oppdatert etter at du har fått innvilget betalingsutsettelse, i noen tilfeller kan beløpet på det siste terminbeløpet bli høyere enn i den opprinnelige betalingsplanen.

Har du fått forlenget nedbetalingstiden som følge av en eller flere betalingsutsettelser, kan du korte ned nedbetalingstiden igjen, og dermed også det totale rentebeløpet, ved å endre nedbetalingstiden, dette gjør du selv på Dine sider.