Langvarig mislighold

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du misligholdt lånet ditt i mer enn tre år, kan det bli permanent overført til Statens innkrevingssentral (SI). Du mister da alle rettigheter som kunde i Lånekassen.

Dette omfatter blant annet rettet til betalingsutsettelse, sletting av renter og sletting av gjeld. Dersom du ønsker å søke om ny støtte, må du først betale inn hele gjelden til SI.

Med mislighold mener vi at du ikke betaler det du skal, og heller ikke på annen måte ordner opp i saken.

Betalingsanmerkninger

Tvangsinnkreving kan føre til at det blir trukket et beløp fra lønnen eller trygden din hver måned. Det kan også bli tatt pant i formuesverdier som du eier. Du kan også få betalingsanmerkninger og dermed problemer med å få lån andre steder.

Ta kontakt før gjelden blir permanent overført

Før gjelden blir permanent overført til Statens innkrevingssentral, vil du få varsel om det. Det er viktig at du tar kontakt dersom du har fått brev om permanent overføring av gjelden.

Selv om lånet har vært misligholdt i mer enn tre år, vil ikke Lånekassen overføre gjelden permanent til SI dersom

  • du har inngått en betalingsavtale som du overholder
  • du har trekk i lønn eller trygd
  • du har betalt et vesentlig beløp i løpet av det siste året
  • du har dokumentert at du har rett til betalingslettelse