Pant

Sist oppdatert: 27.12.2019
Når lånet ditt er oppsagt, kan Statens innkrevingssentral (SI) ta pant i formuesgoder du eier, blant annet eiendom og beløp som står på bankkontoen din.

Du kan også bli trukket et beløp hver måned fra lønnen eller trygden din, og du risikerer å få betalingsanmerkning i kredittregistre som vil gi deg problemer med å få nye lån.

Har det først blitt tatt pant, beholder Lånekassen pantet også etter at du eventuelt har ryddet opp i betalingen av lånet ditt.

Har du spørsmål om pant, må du ta kontakt med SI.

Pant. Hva skjer?

Lån fra Lånekassen blir gitt uten sikkerhet. Hvis du ikke overholder betalingsforpliktelsene dine til Lånekassen, kan det bli tatt pant i eiendelene dine. Det betyr at for eksempel leiligheten din blir satt som sikkerhet for at lånet ditt blir betalt. Dersom du heller ikke betaler etter at det er tatt pant i leiligheten din, kan SI kreve at leiligheten blir tvangssolgt og pengene fra salget vil gå til innbetaling av studielånet ditt. Du må i tillegg betale omkostningen ved tvangssalget.

Hvis du betaler det du ligger på etterskudd med, vil oppsigelsen av lånet bli opphevet og saken trekkes tilbake fra SI. Lånekassen beholder likevel pantet, enten til du har betalt ned hele lånet ditt, eller til pantet utløper. Dersom du har behov for å få slettet pantet før dette, må du ta kontakt med SI.

Skal du selge noe som er pantsatt?

Dersom du ønsker å selge eiendom som Lånekassen har pant i, må overskuddet fra salget fordeles etter tinglyst prioritet før pantet kan slettes.

Skal du selge eiendom det er tatt pant i, må du ta kontakt med SI for å få informasjon om vilkår for sletting av pant ved salg.

Sletting av pant

Lånekassen beholder pantet til det utløper på dato, eller til du betaler inn hele lånet. Pantet kan også bli fornyet.

Dersom du har betalt det du ligger på etterskudd med, kan du søke om å få slettet pantet. Du må i så fall sende et brev til SI, og begrunne hvorfor du ønsker å få slettet pantet.

Hvis det er avholdt utleggsforretning, og du ønsker å klage over avgjørelser som er tatt av SI under tvangsinnkrevingen, må du sende klagen til Sl.

Ordforklaringer
Pant Pant innebærer at noe av verdi som du eier, fungerer som sikkerhet for at kravet skal bli betalt.
For eksempel har banken pant i huset ditt dersom du har huslån.
Huset står som garanti for at banken får igjen pengene du har lånt.
Utleggsforretning En utleggsforretning betyr at det blir tatt pant i verdier som du eier.
Det kan for eksempel være gjelde en eiendom eller trekk i lønn eller trygd.
Tvangssalg

Tvangssalg betyr at en eiendom det er tatt pant i, selges for å betale det du skylder.