Slik avslutter du fastrenteavtalen

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan avslutte fastrenteavtalen mellom den 10. og 17. annenhver måned, uavhengig av hvor mange år du valgte å binde renten for.

Avslutt fastrenteavtalen på Dine Sider

Du kan avslutte fastrenteavtalen på Dine sider. Når søknaden om å avslutte avtalen er godkjent, får du flytende rente fra og med den 1. i  måneden etter du søkte. På Dine Sider vil du få oppgitt kostnadene ved å avslutte avtalen.

Gå til Dine sider og se hva det vil koste deg å avslutte avtalen om fast rente.

Kostnader ved å avslutte avtalen

Kostnaden ved å avslutte avtale om fast rente er den samme som når du innfrir lånet. Hvor mye renter som blir lagt til lånet ditt, vil du se når du er i søknadsbildet på Dine sider.

Skal du ta videreutdanning?

Avtale om rentebinding blir også opphevet dersom låntaker begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får lån og/eller stipend fra Lånekassen. I slike tilfeller regnes avtalen om rentebinding som oppsagt fra første dag i den måneden du får den første utbetalingen av ny støtte. Vær oppmerksom på at det blir regnet rentegevinst/rentetap.

Søknadsperioder

Du kan avslutte fastrenteavtalen mellom den 10. og 17. annenhver måned:

  • 10.–17. februar
  • 10.–17. april
  • 10.–17. juni
  • 10.–17. august
  • 10.–17. oktober
  • 10.–17. desember

Søkeperiodene for å avslutte fastrenteavtalen er de samme som for å inngå nye fastrenteavtaler.

Flytende rente i minst to måneder

Når du avslutter en fastrenteavtale, er du forpliktet til å ha flytende rente i minst to måneder, før du kan binde renten på nytt. Du kan ikke gå ut av en fastrenteavtale og inn i en ny fastrenteavtale i den samme søknadsperioden. Dersom du først avslutter og deretter søker om en ny fastrenteavtale ved neste anledning, vil du i praksis få tre måneder med flytende rente.

Du kan heller ikke avslutte en eksisterende fastrenteavtale dersom du allerede har inngått en ny avtale om fast rente. Du kan avslutte den nye fastrenteavtalen i neste søknadsperiode.

Hva skjer når fastrenteavtalen min går ut?

Når fastrenteavtalen din går ut etter tre, fem eller ti år, får du automatisk flytende rente. Ønsker du å fortsette å ha fastrente må du søke om det på nytt, i de periodene det er mulig. Du får ikke en melding fra oss når avtalen din går ut eller tilsendt en ny nedbetalingsplan, men du finner avtalen og nedbetalingsplanen din på Dine sider.

Fastrenten din står på Dine sider

Under "Din gjeld" på Dine sider finner du informasjon om rentesatsen du har, og for hvilken periode du har bundet renten.