Ekstra innbetalinger når du har fast rente

Sist oppdatert: 27.12.2019
Har du fast rente og betaler inn mer enn det du skal, eller før du får regningen, kan det påvirke gjelden din. Det skjer også hvis du innfrir hele lånet, avslutter avtalen, eller får støtte fra Lånekassen til ny utdanning.

Har du fastrenteavtale og får støtte fra Lånekassen til ny utdanning, blir fastrenteavtalen automatisk avsluttet. Da blir det beregnet rentegevinst eller rentetap, noe som fører til at gjelden din øker eller minsker, se detaljer i tabellen under.

Ved ekstra innbetaling løper fastrenteavtalen videre for det som er igjen av lånet. Når du betaler inn ekstra vil du i fremtiden få et lavere terminbeløp, men nedbetalingstiden vil være den samme.

 
Dagens fastrente* er lavere enn din fastrente


Dagens fastrente* er høyere enn din fastrente


Hva skjer hvis du betaler inn ekstra?

Vi regner ut hvor mye Lånekassen taper på at du betaler inn ekstra (rentetapet), og legger beløpet til det som står igjen av gjelden din.


Vi regner ut hvor mye Lånekassen tjener på at du betaler inn ekstra (rentegevinsten), og trekker beløpet fra det som står igjen av gjelden din.
Hva skjer hvis du betaler før du får regningen?

Hvis du betaler før du har fått regningen, blir dette registrert som en ekstra innbetaling. Du må i tillegg betale regningen når den kommer, fordi den ekstra innbetalingen ikke blir registrert som på forskudd regningen.

Vi regner ut hvor mye Lånekassen taper på at du betaler inn ekstra (rentetapet), og legger beløpet til gjelden din.

Hvis du betaler før du har fått regningen, blir dette registrert som en ekstra innbetaling. Du må i tillegg betale regningen når den kommer, fordi den ekstra innbetalingen ikke blir registrert som på forskudd regningen.

Vi regner ut hvor mye Lånekassen tjener på at du betaler inn ekstra (rentegevinsten), og trekker beløpet fra gjelden din.


Hva skjer hvis du får støtte fra Lånekassen til ny utdanning?


Vi regner ut hvor mye Lånekassen taper på at avtalen avsluttes før tiden (rentetapet), og legger beløpet til gjelden din.


Vi regner ut hvor mye Lånekassen tjener på at avtalen avsluttes før tiden (rentegevinsten), og trekker beløpet fra gjelden din.


Hva skjer hvis du innfrir hele lånet?

Vi regner ut hvor mye Lånekassen taper på at du innfrir hele lånet før tiden (rentetapet), og du får regning fra oss om å betale inn dette beløpet.


Vi regner ut hvor mye Lånekassen tjener på at du innfrir hele lånet før tiden (rentegevinsten), og vi overfører dette beløpet til bankkontoen din.

Hvorfor skjer dette?

Fordi Lånekassen taper renteinntekter når vi må låne ut pengene på nytt til en lavere rente. Dette tapet må du erstatte.

Fordi Lånekassen får økte renteinntekter når vi kan låne ut pengene på nytt til en høyere rente. Det kommer deg til gode.


Hvor stort blir beløpet du må betale eller får igjen fra Lånekassen?

Hvor mye du må betale for å dekke Lånekassens tapte renteinntekter, er igjen avhengig av blant annet hvor stor den gjenstående gjelden din er, hvor lang tid det er igjen av bindingsperioden din, og hvor mye lavere dagens fastrente er i forhold til den fastrenten du har.


Hvor mye du får godskrevet bestemmes av hvor mye Lånekassens renteinntekter øker. Det er igjen avhengig av blant annet hvor stor den gjenstående gjelden din er, hvor lang tid det er igjen av bindingsperioden, og hvor mye høyere dagens fastrente er i forhold til den fastrenten du har.


Eksempel

Ett år etter at du har inngått fastrenteavtale for tre år, betaler du 10 000 kroner mer enn du skulle i forhold til betalingsplanen.

Beregnet sammenlignbar rente er én prosent lavere enn renten på ditt lån. Innbetalingen gjør at Lånekassen taper renteinntekter, og du må derfor betale ca. 200 kroner for ekstrainnbetalingen.Ett år etter at du har inngått fastrenteavtale for tre år, betaler du 10 000 kroner mer enn du skulle i forhold til betalingsplanen.

Beregnet sammenlignbar rente er én prosent høyere enn renten på ditt lån. Innbetalingen gjør at Lånekassen får økte renteinntekter, og Lånekassen trekker derfor ca. 200 kroner fra gjelden din.

* Renten på fastrenteavtalen din sammenliknes med renten på nye avtaler med like lang løpetid som det er igjen av bindingstiden for avtalen din. Dersom resten av bindingstiden er ulik løpetiden for nye avtaler (3, 5 og 10 år), bruker vi en rentesats som passer best mulig. Hvis du for eksempel har fire år igjen av fastrenteavtalen, legger vi til grunn en rentesats som er gjennomsnittet av en ny 3-årsavtale og en ny 5-årsavtale.