Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Du kan ikke binde renten hvis

  • du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden
  • du ikke har et rentebærende lån (f.eks. mottar støtte til fulltidsutdanning)
  • du avbrøt tidligere avtale om fast rente for mindre enn to måneder siden. Du kan ikke avbryte en avtale om fast rente og binde til ny fast rente i samme søknadsperiode.
  • du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling
  • du har fått gjeldsordning etter gjeldsordningsloven
  • du er under 18 år
  • du mottar støtte til deltidsutdanning og har rentebærende lån fra før