Videreutdanning og fast rente

Sist oppdatert: 29.12.2017
Har du avtale om fast rente blir denne opphevet dersom du begynner i fulltids- eller deltidsutdanning i avtaleperioden og får lån og/eller stipend fra Lånekassen.

I slike tilfeller regnes avtalen om rentebinding som oppsagt fra første dag i den måneden du får den første utbetalingen av ny støtte.

Vær oppmerksom på at det blir regnet rentetap/rentegevinst.