Hvorfor har jeg fått regning når jeg bare har søkt om stipend?

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du har fått en regning fordi lånet ditt ikke er gjort om til stipend ennå. Du må enten betale regningen, eller søke om betalingsutsettelse.

Når du får støtte fra Lånekassen, blir alt i første omgang gitt som lån. Men inntil 40 prosent av lånet ditt kan gjøres om til stipend. Dette kaller vi omgjøring. Selv om du bare har søkt om stipend, har du altså fått beløpet utbetalt som lån.

Omgjøringen skjer når skatteetaten sender likningen din til oss i løpet av sommeren/høsten året etter at du fikk støtte. I tillegg må studenter i høyere utdanning vente til graden er fullført med å få gjort om siste rest. Derfor må du vente en stund før du vet hvor mye som blir gjort om til stipend. 

Omgjøring til stipend skjer etter tre vilkår

  • Du kan ikke bo sammen med foreldrene dine
  • Du må bestå utdanningen du har fått støtte til
  • Du kan ikke ha inntekt, trygd eller formue over gjeldende grenser

Du kan lese mer om omgjøring her.

Søk om betalingsutsettelse hvis du ikke kan betale

Kan du ikke betale må du søke om betalingsutsettelse. Du kan få utsatt betalinger 36 ganger, tre år til sammen. Utsetter du betalingen, bruker du av dette antallet. Får du gjort om hele lånet til stipend, vil ikke  betalingsutsettelsen føre til ekstra renter.

Betaler du regningen får du tilbake beløpet når lånet har blitt gjort om til stipend.

Betalte regninger blir refundert etter omgjøring

Hvis du betaler regningene dine fram til omgjøringen skjer, vil beløpet som du har rett til som stipend, og som du har betalt inn, automatisk bli refundert når omgjøring har skjedd. Renter vil også bli slettet og refundert.

Hvorfor må jeg betale så mye når jeg bare søkte om stipend og litt lån?

Dersom du søkte om stipend og i tillegg et begrenset lån (for eksempel 10 000 kroner i tillegg til omgjøringslånet), har du både omgjøringslån og et vanlig lån. Det beløpet du fikk som vanlig lån, må du betale tilbake.