Finnmark og Nord-Troms og oppsagt lån?

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan få slettet ti prosent av ditt opprinnelige lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i Finnmark eller Nord-Troms, eller arbeider som lege i utvalgte kommuner i andre fylker.

Utgangspunktet for å få slettet gjeld etter denne ordningen er at du er i rute med betalingen.

Dersom du ikke er i rute med betalingen, men overholder en betalingsavtale som betjener gjelden, kan du likevel få slettet gjeld. Med betalingsavtale menes både frivillige betalingsavtaler og trekk i lønn eller trygd.