Kvotestudenter

Sist oppdatert: 20.12.2019
Studenter fra Sentral- og Øst-Europa og fra utviklingsland kan i noen tilfeller få studielån slettet.

Universitetene og høgskolene i Norge tok frem til høstsemesteret 2016 opp et visst antall studenter fra Sentral- og Øst-Europa og fra utviklingsland til spesielle utdanningsprogram, kalt kvoteprogram.

Studenter som har fått lån til et slikt program, kan få gjelden slettet når de bosetter seg varig i hjemlandet.