Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Inntektsgrenser ved fødsel og adopsjon

  For å få slettet renter på grunn av fødsel eller adopsjon, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

  Inntektsgrenser – egen inntekt

   
  Person- og kapitalinntekt i 2020
  Antall måneder med rett til sletting av renter
  350 927 1
  345 132 2
  339 337 3
  333 540 4
  327 745 5
  321 947 6
  316 154 7
  310 358 8
  304 561 9
  298 765 10
  292 968 11
  287 174 12

  Hvis du har barn, øker inntektsgrensen med 15 561 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre. Vi regner barnet som under 16 år til og med det kalenderåret barnet fyller 16.

  Familiens samlede inntekt

  Dersom du var gift eller samboer med felles barn i den perioden du søker om å få slettet renter for, blir inntekten til ektefellen eller samboeren din tatt med i vurderingen. Den samlede inntekten deres må være under 574 454 kroner. Inntektsgrensen heves med 31 145 kroner per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensen altså 614 618 kroner.

  Dersom du søker om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for perioder i 2017 eller tidligere, er det bare inntekten til den som søker som blir regnet med. Les om inntektsgrensene for tidligere år.

  Med «barn» menes i denne sammenhengen:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.

  Vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.