Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

  Hovedmeny

  Inntektsgrenser ved fødsel og adopsjon

  For å få slettet renter på grunn av fødsel eller adopsjon, må både din egen og familiens samlede inntekt være under grensene. Du trenger ikke å sende inn dokumentasjon på inntekten, det henter vi automatisk fra skatteetaten. Unntaket er hvis du bor i utlandet.

  Inntektsgrenser – egen inntekt

  Person- og kapitalinntekt i 2019 Antall måneder med rett til sletting av renter
  338 733 1
  333 139 2
  327 545 3
  321 950 4
  316 356 5
  310 760 6
  305 168 7
  299 573 8
  293 978 9
  288 383 10
  282 788 11
  277 195 12

  Hvis du har barn, øker inntektsgrensen med 15 020 kroner for hvert barn som er 16 år eller yngre.

  Familiens samlede inntekt

  Dersom du var gift eller samboer med felles barn i den perioden du søker om å få slettet renter for, blir inntekten til ektefellen eller samboeren din tatt med i vurderingen. Den samlede inntekten deres må være under 554 492 kroner. Inntektsgrensen heves med 30 063 kroner per barn i familien som er 16 år eller yngre. Er det for eksempel to barn i familien, blir grensen altså 614 618 kroner.

  Dersom du søker om sletting av renter på grunn av fødsel eller adopsjon for perioder i 2017 eller tidligere, er det bare inntekten til den som søker som blir regnet med. Les om inntektsgrensene for tidligere år.

  Med «barn» menes i denne sammenhengen:

  • egne barn, også barn som du betaler bidrag for
  • barn av ektefellen din, hvis du bor sammen med dette barnet minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for
  • barn av samboeren din, hvis du og samboeren i tillegg har felles barn og du bor sammen med samboerens barn minst 40 prosent av tiden i perioden du søker om sletting av renter for.

  Vi regner barnet som under 16 år til og med det året barnet fyller 16.