Hopp til innhold

Hopp til login

Språkmeny

    Hovedmeny

    Etterbetalt trygd eller pensjon?

    Hvis du får etterbetalt trygd eller pensjon (for eksempel etterbetaling av arbeidsavklaringspenger), blir hele etterbetalingen registrert på skattefastsettingen (likningen) for det året du får utbetalingen. Lånekassen bruker inntektsopplysningene fra fastsettingen til å beregne om du har rett til sletting av renter, og store etterbetalinger kan føre til at du får avslag på søknaden din.

    Lånekassen kan fordele slike etterbetalinger på de årene de gjelder, men du må sende inn oss et brev hvor du søker om det. Du må også legge ved kopi av fastsettingen og dokumentasjon fra Nav som viser hvilke deler av utbetalingen som er for tidligere år.

    Vær oppmerksom på at om du har søkt om sletting av renter for foregående år, vil vi også vurdere de søknadene på nytt, siden inntekten din for de tidligere årene blir oppjustert. Hvis du mister retten til sletting av renter, vil det føre til at gjelden din øker.