Innfri lånet

Sist oppdatert: 27.12.2019
Du kan når som helst innfri lånet ditt. Det vil si at du betaler hele gjelden på en gang.

Du kan innfri lånet ditt ved å betale inn til Lånekassens kontonummer 6345 05 08715 og bruke ditt faste KID-nummer. KID-nummeret ditt i Lånekassen er fast og du finner det under «din profil» på Dine sider.

Du kan også betale inn ekstra på en vanlig regning du har fått. På regningen vil det stå hva resten av gjelden vil være etter innbetalingen, og du kan plusse dette beløpet på den ordinære betalingen.

Informasjon om hvor stor gjeld du har totalt, finner du under «din gjeld» på Dine sider. Merk at selv om du betaler hele beløpet du finner under «din gjeld», vil det stå igjen et lite restbeløp etter innbetalingen. Det består av renter og eventuelle gebyrer som har løpt på lånet. Er restbeløpet stort nok, vil du måtte betale en ekstra regning før lånet ditt er helt gjort opp.

Innfri lånet rett etter avsluttet utdanning

Har du lån som skal omgjøres til stipend etter bestått eksamen, bør du ikke betale inn hele lånet, men la det stå igjen et beløp som er like stort som det som skal omgjøres til stipend. Innfrir du hele lånet før omgjøringen, får du stipend du har rett til refundert etter omgjøringen. Hvor mye som kan bli omgjort ser du på Dine sider.

For deg med fast rente

Har du fast rente, blir det beregnet rentetap/rentegevinst på lånet ditt hvis du betaler inn mer enn beløpet i fastrenteavtalen din. Når du inngår avtale om fast rente, inngår du samtidig en avtale om å betale ned på lånet etter en fast plan. Derfor beregner vi om Lånekassen taper eller tjener på at betaler ekstra. Hvis Lånekassen taper renteinntekter sammenlignet med i fastrenteavtalen, blir beløpet vi taper lagt til lånet ditt. På den annen side, hvis Lånekassen tjener renteinntekter på det, blir det tilsvarende beløpet slettet fra lånet ditt.

Les mer om rentegevinst og rentetap ved ekstra innbetalinger.

Før du innfrir lånet ditt

Hvis du vil innfri eller refinansiere lånet ditt, vær klar over at lån i Lånekassen har noen fordeler:

  • sosiale ordninger som vanlige banker ikke har
  • det er en personlig gjeld uten sikkerhet
  • det har en gratis gjeldsforsikring ved uførhet og død