Paragraf:

14-1.

Tekst:
Frist for søknad om støtte for høsten 2017, er 15. november 2017. For kurs i høstsemesteret som starter 1. november 2017 eller senere, er fristen 15. mars 2018.
Frist for søknad om støtte for våren 2018, er 15. mars 2018. Fristen gjelder ikke for kurs som starter 1. mars 2018 eller senere.
Søknad om støtte må ha kommet inn til Lånekassen innen de nevnte fristene.
Søknadsfristene 15. november 2017 og 15. mars 2018 gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.
Søknader som kommer inn etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke behandlet. Dette gjelder også for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.


Merknader:
Merknad
Søknadsfristene 15. november og 15. mars gjelder også for søknad om ekstrastipend i undervisningsåret, jf. § 43-1. Søknad om utvidet støtte og ekstrastipend om sommeren, jf. § 8-10, må være kommet inn til Lånekassen innen 15. august 2018. For søkere som avslutter utdanningen/kurset før 15. august 2018, må søknaden om utvidet støtte og ekstrastipend være kommet inn til Lånekassen før utdanningen/kurset er avsluttet.

Merknad
At utdanningen har startet 1. november/1. mars eller senere, gjelder oppstart av utdanningsopplegget og ikke om søkeren eventuelt har startet sent, for eksempel som følge av førstegangstjeneste eller utenlandsopphold.

Merknad
Søknader som ikke er omfattet av søknadsfristen 15. mars:

Søknaden gjelder støtte til diplomarbeid, sommerkurs, feltarbeid eller liknende som foregår helt eller delvis i sommerferien.

Søknaden gjelder studieopphold utenfor lærestedet som starter etter 15. mars.

Søknader som ikke er omfattet av søknadsfristene 15. november og 15. mars:

Søker som har søkt om støtte i et annet nordisk land og overholdt søknadsfristen der.