Tilbakebetaling 2018

Sist oppdatert: 14.02.2018

Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån for 2018 ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 19. desember 2017 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) §§ 8,9,10, 14 og 15.

Første delen (§ 1-6)
Renter og tilbakebetaling

Andre delen (§ 7-8)
Betalingsutsetjing og sletting av renter

Tredje delen (§ 9-12)
Sletting av gjeld

Fjerde delen (§ 13)
Gjeld som er permanent overført til statens innkrevjingssentral

Femte delen (§ 14-15)
Sluttføresegner