Paragraf:

8-7.

Tekst:
Et undervisningsår varer normalt fra midten av august til midten av juni.
Søkere i høyere utdanning og fagskoleutdanning kan få støtte i mer enn ti måneder per undervisningsår, se § 8-8. Det samme gjelder søkere med rett til støtte etter § 8-9 og § 8-10. Andre søkere kan få støtte i ti måneder per undervisningsår.
Til utdanning med fleksibel eller varierende start- og sluttdato, blir utdanningsstøtte til vanlig gitt fra den datoen undervisningen starter og til den datoen undervisningen (inkludert eksamen) slutter.
Til utdanning med kortere varighet enn et undervisningsår, blir utdanningsstøtte gitt fra den datoen undervisningen starter og til den datoen undervisningen slutter.
Støttebeløpet blir normalt utregnet på månedsbasis. Det gis støtte for opptil ett undervisningsår om gangen.


Merknader:
Merknad
Et undervisningsår varer normalt fra 16. august til 15. juni.

Merknad
Elever på helårskurs ved folkehøgskoler i Norge kan tildeles støtte i ti måneder per undervisningsår, selv om varigheten på kurset tilsier støtte i ni måneder. Elever på halvårskurs kan tildeles støtte i fem måneder, selv om varigheten på kurset tilsier støtte i fire måneder.

Merknad
Det blir ikke gitt støtte for høstsemesteret til søker som har innlevering av masteroppgave/diplomoppgave før 1. september. Det blir dermed heller ikke gitt rentefritak for sommermånedene.

Merknad
Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater har rett til støtte i 11 måneder per undervisningsår, det vil si i perioden 1. august til 30. juni.

Merknad
Lærlinger som avslutter læretiden i august, kan få støtte fram til avslutningsdato. Det gis ikke støtte i juli.