Dette skjer med studielånet hvis du ikke består eksamen

Sist oppdatert: 02.05.2018
Hvis du ikke består eksamen, eller ikke fullfører utdanningen du får støtte til, regner vi deg som forsinket i utdanningen. Dette kan få konsekvenser for studielånet ditt.

Mindre del av lånet kan bli gjort om til stipend

Hvis du består mindre utdanning enn du har fått støtte til å ta (er forsinket), blir mindre av omgjøringslånet ditt gjort om til stipend. Du kan likevel få omgjøring for den utdanningen du faktisk har bestått. Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Du kan miste retten til støtte

Du kan være forsinket med inntil 60 studiepoeng / ett år og likevel få stipend og lån. Men er du mer forsinket enn dette, får du normalt ikke mer støtte. Dette gjelder både i fulltids- og deltidsutdanning. Forsinkelsen vil du ha med deg selv om du bytter studie.

Før du kan få mer støtte, må du hente inn den forsinkelsen som overstiger 60 studiepoeng. Du vil først kunne få støtte igjen fra semesteret etter at du har hentet inn denne forsinkelsen.

I noen tilfeller kan du ha rett til støtte selv om du er forsinket med mer enn 60 studiepoeng. Dette gjelder hvis forsinkelsen skyldes sykdom, fødsel eller nedsatt funksjonsevne.

Les mer om forsinkelse.