Jeg er elev i videregående opplæring

Sist oppdatert: 15.05.2018
De som går på vanlig videregående skole og som har ungdomsrett, får stipend fra Lånekassen etter andre regler enn studenter i høyere utdanning.

Alle elever i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett får et utstyrsstipend. Hvor stort utstyrsstipend du får, kommer an på hva slags utdanningsprogram du tar og er på 1 032, 2 285 eller 3 818 kroner for hele undervisningsåret. Utstyrsstipendet blir utbetalt som en engangssum.

Bostipend (borteboer)

Det er bare elever i videregående opplæring som kan få bostipend. Du kan få et bostipend på 4 437 kroner per måned hvis du må bo borte fra foreldrene dine mens du går på skolen.

Grunnstipend

Elever i videregående skole fra familier med svak økonomi kan få et grunnstipend på 1 074, 2 147 eller 3 224 kroner i måneden. Det er inntekten til foreldrene dine som avgjør om du kan få grunnstipend.

Du finner en mer utfyllende oversikt over de forskjellige typene stipend og lån for elever i videregående her.

Slik søker du

Søknaden for elever i vanlig videregående åpner i månedsskiftet mai/juni 2018, men du må vente med å søke til du har fått skoleplass for 2018–2019.