Jeg skal gå på folkehøgskole

Sist oppdatert: 11.05.2018
Du kan ha rett til støtte fra Lånekassen når du går på folkehøgskole.

Som elev på folkehøgskole, får du støtte etter reglene for høyere og annen utdanning. Du kan få basisstøtte på 108 250 kroner for hele undervisningsåret. Basisstøtten blir utbetalt som et lån, men inntil 43 300 kroner kan bli gjort om til stipend når folkehøgskolen er bestått og vi har kontrollert inntekten og formuen din.

Du får ikke skolepengelån når du går på folkehøgskole.

Slik søker du

Bruk søknaden for høyere og annen utdanning i Norge.