Hvor mye kan jeg tjene uten å få redusert stipendet?

Sist oppdatert: 28.05.2018
Er du i høyere utdanning og inntekten din er høyere enn grensene, kan du få mindre lån gjort om til stipend.

Har du høy inntekt, har du fremdeles rett til å få lån fra Lånekassen, men du kan miste retten til stipend. For å ha rett til full omgjøring av lån til stipend for 2018, kan du ikke tjene over 177 257 kroner i 2018.

Har du avsluttet utdanningen våren 2018, eller fått støtte i sju måneder eller mindre i 2018, er grensen på 443 142 kroner.

Hvis du har inntekt over grensen, blir stipendet gradvis redusert, alt etter hvor stor inntekten din var. Les om hvordan vi regner ut reduksjon av stipendet.

Hvem kan få gjort om lån til stipend?

For å få gjort om lån til stipend må du ha lån som kan bli gjort om til stipend (omgjøringslån). Det får du hvis du er borteboer i perioden du får støtte. Hvis du har inntekt eller formue over grensene, kan mindre av dette lånet bli gjort om til stipend. Hvor stort omgjøringslån du har, kan du se på Dine sider under «omgjøring». Elever i vanlig videregående får ikke gjort om lån til stipend.

Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Hvilke inntekter teller med?

Lånekassen bruker person- og kapitalinntekten som er oppført på fastsettingen av formues- og inntektsskatt for 2018 (likningen). Vi regner med alle inntektene dine før fradrag, unntatt renteinntekter av BSU-sparing.

Vi får opplysningene om inntekt og formue direkte fra skatteetaten når fastsettingen din er klar. Du trenger derfor ikke sende inn dokumentasjon på inntekter til oss.

En del skattbare trygde- og pensjonsytelser regnes som inntekt, men har en lavere grense enn annen inntekt

Vi regner også med formue

Formuen vi ser på, er netto formue, slik den er oppgitt på fastsettingen (likningen). Netto formue er verdien av det du eier, minus den totale gjelden din. Vi får opplysningene om formuen din direkte fra skatteetaten.

Grenser for formue

Det er ulike grenser for formue for enslige og gifte. Vi regner deg som gift også hvis du har en samboer som du har felles barn med.

I 2018 er grensen for enslige 403 264 kroner i formue.

I 2018 er grensen for gifte 774 502 kroner i formue.

Har du formue over grensen, blir stipendet gradvis redusert, alt etter hvor langt over grensen formuen din er. Les om hvordan vi regner ut reduksjon i stipendet.

Regn ut hvordan inntekten og formuen din påvirker stipendet

Du kan regne ut hvor mye stipend du kan få i støttekalkulatoren. Du må først regne ut hvor mye du kan få i stipend og lån dette undervisningsåret, før du kan se hvor mye lån du kan få gjort om til stipend.

Støttekalkulatoren gir bare en simulering. Resultatet du får, er avhengig av informasjonen om inntekt og formue du selv legger inn.

Når skjer omgjøringen av lån til stipend?

Omgjøringen for 2018 skjer når vi får fastsettingen for 2018, som først er klar i 2019. Vi får fastsettingen direkte fra skatteetaten. Det vil derfor ta tid fra du har bestått fag/utdanning, til du får gjort om lån til stipend.