Tiltak for studenter og kunder under koronakrisen

Sist oppdatert: 12.05.2020
Mange studenter har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Regjeringen har uttalt at de vil hjelpe studenter gjennom en vanskelig økonomisk situasjon.
Denne artikkelen vil oppdateres når nye forskrifter foreligger. Her finner du pressemeldingen fra regjeringen om de planlagte tiltakene.  

Studenter og noen elever kan søke om tilleggslån

Studenter og elever som kan bekrefte ved egenerklæring at de har hatt nedgang i inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån. Tilleggslånet er på 26 000 kroner for studenter og på 13 000 kroner for elever. Studenter og elever som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen vil på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av dette tilleggslånet som stipend.

Les mer om vilkårene for å få tilleggslånet og om hvordan du søker.

Alle som kan få tileggslånet vil få beskjed

Det er heller ikke mulig å søke før reglene er klare. Vi kan dessverre ikke gi en nøyaktig dato for når du kan søke, men det blir mulig å søke i løpet av mai. Alle som kan ha rett til dette tilleggslånet vil få beskjed når det er mulig å søke.

Lånekassen utbetalte resten av studiestøtten i april

Like etter påsken utbetalte Lånekassen resten av studiestøtten for vårsemestet til mange studenter. Det vil si at alle studenter og elever som får lån og stipend fra Lånekassen, og som skulle fått utbetalt lån og stipend i april, mai og juni, fikk dette allerede etter påske.  

Nå får flere utbetalt resten av studiestøtten for våren

Denne uka får også flere elever og studenter utbetalt resten av studiestøtten for våren.

Det er likevel ikke alle som får resten av studiestøtten utbetalt nå. Hvis du ikke har fått utbetalt studiestøtte denne våren, kommer du til å få penger for januar, februar, mars og april med én gang vilkårene for utbetaling er oppfylt.

Dersom alle vilkårene for utbetaling på søknaden din ikke var oppfylt før 14. april, får du utbetalingene til vanlig tidspunkt når disse er klare.

Bare de med rett til 11 måneders studiestøtte får utbetalt penger for juni

Hvis du ikke har rett til studiestøtte for juni, får du bare utbetalt det du skulle fått i mai, nå i april.

Les mer om hvem som har rett til 11 måneder med studiestøtte.

Formålet med tidlig utbetaling

Formålet med å betale ut all studiestøtte for resten av vårsemesteret i april, er å avhjelpe studenter i en økonomisk vanskelig situasjon.

Det er viktig å huske at den samlede utbetalingen i april, innebærer at det ikke blir utbetalinger i mai og juni. Det er derfor nødvendig å disponere pengene utover våren. Studenter som kan dokumentere et bortfall av inntekt vil få mulighet til å søke om et tilleggslån i mai.

Utvidet søknadsfrist til 15. april

Vi har utsatt søknadsfristen for lån og stipend med én måned, til 15. april. Det gir studenter som ikke har tatt opp lån og stipend muligheten til å søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.