Tiltak for studenter og kunder under koronakrisen

Sist oppdatert: 03.04.2020
Mange studenter har mistet inntekt fra deltidsjobber som følge av koronasituasjonen. Regjeringen har uttalt at de vil hjelpe studenter gjennom en vanskelig økonomisk situasjon.

Denne artikkelen vil oppdateres når ny forskrift foreligger. Her finner du pressemeldingen fra regjeringen om de planlagte tiltakene.  

Lånekassen utbetaler resten av studiestøtten i april

I april betaler vi ut hele beløpet av det du har igjen av studiestøtten for vårsemesteret. Vi kommer med mer informasjon om dette i løpet av kort tid. 

Studenter kan søke om tilleggslån på 26 000 kroner

Studenter som kan bekrefte at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen, kan søke om et tilleggslån på 26 000 kroner. Du kan søke om dette tilleggslånet i løpet av mai. Lånekassen kommer med mer informasjon om når du kan søke om dette lånet etter hvert.

Studenter som kan dokumentere at de har mistet inntekt på grunn av koronasituasjonen vil på et senere tidspunkt få 8 000 kroner av de 26 000 kronene som stipend.

Utvidet søknadsfrist til 15. april

Vi har utsatt søknadsfristen for lån og stipend med én måned, til 15. april. Det gir studenter som ikke har tatt opp lån og stipend muligheten til å søke om støtte. I tillegg kan de som har søkt om mindre enn maksbeløpet, søke på nytt hvis de ønsker å få økt beløpet.