Når kommer pengene i januar?

Sist oppdatert: 21.12.2018
Utbetalingen for vårsemesteret starter i begynnelsen av januar. Før du får pengene, må noen vilkår være oppfylt.

Du kan se om du har oppfylt vilkårene på utbetalingssiden på Dine sider.

Logg inn på Dine sider

For deg som går på videregående

Får du bostipend, grunnstipend eller lån må

  • skolen din ha meldt fra til oss om at du har møtt til undervisning.
  • du ha registrert et gyldig kontonummer.
  • avtalen om støtte være signert.

NB: Utstyrsstipend blir bare utbetalt én gang for hvert undervisningsår. Det betyr at du som søkte om støtte for hele året, fikk hele utstyrsstipendet utbetalt ved skolestart.

For deg som tar høyere eller annen utdanning

For å få pengene utbetalt må du

  • være registrert som aktiv student. Du må for eksempel ha betalt semesteravgift og meldt deg opp til eksamen.
  • signere avtalen om støtte. Har du fått støtte for hele undervisningsåret (2018–2019), trenger du ikke signere på nytt.
  • ha registrert et gyldig kontonummer.

Utbetaling av støtte til studier i utlandet skjer to ganger per undervisningsår, én gang i begynnelsen av hvert semester.