Når får jeg svar på søknaden?

Sist oppdatert: 26.07.2017
I de fleste tilfeller blir søknader behandlet automatisk og du får svar innen kort tid. Må søknaden din behandles av en saksbehandler, får du vite behandlingstiden på Dine sider.

Hvis søknaden din må behandles av en saksbehandler, vil søknaden din få status om at den er i behandlingskø eller at vi venter på dokumentasjon fra deg. Sjekk status på søknaden din på Dine sider, vær oppmerksom på at det kan litt tid fra du sender inn en søknad, til den vises på Dine sider.

I behandlingskø

Er søknaden din i behandlingskø, vil du få opp den datoen vi forventer at søknaden din skal være ferdigbehandlet.

skjermbilde behandlingstid dine sider

Avventer dokumentasjon fra deg

Har søknaden din status "avventer dokumentasjon fra deg", betyr det at før vi kan behandle søknaden din, må du sende inn dokumentasjon. Du fikk beskjed om hva slags dokumentasjon du skal sende inn, da du sendte inn søknanden. Les mer om dokumentasjon. Kort tid etter at du har lastet opp dokumentasjon, vil søknaden få status "i behandlingskø" og du får informasjon om når vi forventer at søknaden din skal være ferdigbehandlet.

skjermbilde avventer dokumentasjon dine sider

Andre behandlingstider

Hvor lang er behandlingstiden nå?

De fleste søknader blir behandlet automatisk, men noen må sees på av en saksbehandler. Det kan være fordi vi mangler opplysninger, eller fordi en opplysning må sjekkes. Når det skjer, blir søknaden din plassert i en behandlingskø og du får en behandlingstid. 

  • Vi kan ikke behandle søknaden din raskere selv om du ringer oss eller sender oss e-post.

Ulik behandlingstid på ulike søknader

Det er forskjellig behandlingstid, avhengig av hva du har sendt inn. Tabellen oppdateres ukentlig og gir deg et estimat på når du kan forvente å få svar.

Søknadstype eller dokumentasjon

Behandlingstid 

Du har sendt inn en søknad om stipend og lån.

På Dine sider finner du datoen du får svar på søknaden din.

Når vi har behandlet søknaden din, og du har sendt oss endringer etterpå.  

For tiden behandler vi brev vi mottok for 9 uker siden.

Du har søkt om foreldrestipend.

For tiden behandler vi søknader vi mottok for 9 uker siden.

Du har søkt om forsørgerstipend.

For tiden behandler vi søknader vi mottok for 10 uker siden.

Du har søkt om sykestipend.

For tiden behandler vi søknader vi mottok for 8 uker siden.

Når du sender inn en klage.

For tiden behandler vi klager vi mottok for 5 uker siden.

Du har sendt en klage som må vurderes av Klagenemda.

Se Klagenemdas møtedatoer.

Hva kan jeg gjøre for å få svar raskere?
Har du har blitt bedt om å sende inn dokumentasjon, bør du gjøre dette snarest, fordi vi venter på svar fra deg før vi kan behandle søknaden din. På Dine sider kan du se om vi har bedt om dokumentasjon og når vi mottok den.