Omgjøringen av lån til stipend for 2016 er i gang

Sist oppdatert: 27.11.2017
Nå har vi begynt å sende vedtak om omgjøring av lån til stipend for 2016. Du får e-post fra oss når du kan sjekke omgjøringen din på Dine sider.

Inntil 40 prosent av basisstøtten kan bli  gjort om til stipend. Omgjøringen skjer på bakgrunn av informasjon om inntekt og formue, som vi får fra skatteetaten, og eksamensresultater vi har fått rapportert inn fra lærestedene. Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men  har du studert i utlandet må du sende eksamensresultatene dine til oss selv.

Vi sender svarene over flere uker

Over 270 000 kunder skal få svar på hvor mye lån de får gjort om, og med et så stort antall kunder klarer vi ikke å behandle alt  samtidig. Derfor vil det ta to-tre uker fra vi starter omgjøringen, til alle har fått svar fra oss. Det betyr at du kan måtte vente til starten av desember, før du får svar.

Vi bruker inntektsinformasjon og eksamensdata fra i fjor

Det er eksamensresultater og opplysninger om inntekt og formue for 2016 vi bruker til omgjøring nå. Omgjøring for utdanning bestått i 2017 skjer sommeren/høsten 2018.

Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend?

Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming blir behovsprøvd mot inntekt, trygdeytelser og formue. Har du hatt inntekt, trygd eller formue over grensene våre, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån

Gå til Dine sider