Omgjøringen for 2017 er i gang

Sist oppdatert: 05.11.2018
Nå har vi begynt å gjøre om lån til stipend for 2017. Du får en e-post fra oss når vedtaket ditt om omgjøring er klart.

Vi kan gjøre om inntil 40 prosent av basisstøtten til stipend. Det skjer på bakgrunn av informasjon om inntekten og formuen din, som vi får fra skatteetaten, og eksamensresultatene dine, som vi får fra lærestedet. Omgjøringen skjer automatisk for de fleste, men hvis du har studert i utlandet må du sende inn eksamensresultatene dine selv.

Les mer om omgjøring av lån til stipend.

Vi sender svarene over flere uker

Over 270 000 kunder skal få svar på hvor mye lån de får gjort om, og med et så stort antall kunder klarer vi ikke å behandle alt samtidig. Det betyr at du kan måtte vente til slutten av november før du får svar.

Vi bruker inntekt og studiepoeng fra 2017

Informasjonen om inntekt og formue vi bruker til å beregne hvor mye stipend du kan få, får vi fra skattefastsettingen din for 2017. Siden den følger kalenderåret og ikke undervisningsåret, får du omgjøring for utdanningen du bestod i kalenderåret 2017, altså for vårsemesteret 2016–2017 og høstsemesteret 2017–2018.

Les om grensene for inntekt og formue.

Du får omgjøring for eksamensresultater fra 2018 når fastsettingen din er klar i 2019.

Har du fått forsørgerstipend eller ekstrastipend?

Forsørgerstipend ved omsorg for barn, og ekstrastipend ved nedsatt funksjonsevne blir også behovsprøvd. Hvis du har hatt inntekt, trygd eller formue over grensene våre, kan hele eller deler av disse stipendene bli gjort om til lån.

Flyktningstipend

Flyktningstipend som er tildelt for høsten 2017 blir behovsprøvd i denne omgangen, og kan bli gjort om til lån hvis du har hatt inntekt eller formue over grensene.